Nestleder for Spark* NTNU

Nestleder for Spark* NTNU

Arbeidet som nestleder vil i stor grad handle om et godt samarbeid med leder. Leder og nestleder i Spark* jobber tett sammen, så det er opp til dem å finne den optimale arbeidsfordelingen og oppgavefordeling seg imellom. Nestleder fungerer også som leders...
Nestleder for Spark* NTNU

Stillingsutlysning: Veileder

Vil du jobbe i Norges mest spennende og engasjerte studentinnovasjonsmiljø? Ønsker du å komme tett på det som rører seg i innovasjonsmiljøet på NTNU? Vi i Spark* ser nå etter en student som ønsker å bli veileder. Hva er Spark*? Spark* er en veiledningstjeneste for...
Fikk jobb etter JASUN

Fikk jobb etter JASUN

Sivert Berg og Petter Leine Alnes jobber begge i oppstartselskapet Leasi. Vi har stilt dem noen spørsmål om selskapet, og hvordan de endte med å jobbe der.      Hvordan fikk dere jobb i Leasi? Vi deltok på JASUN før sommeren og møtte Leasi der. Etter å ha...
JASUN høsten 2022

JASUN høsten 2022

JOIN A STARTUP NIGHT (JASUN) går av banen 22. september! Dette er et arrangementet hvor oppstartsbedrifter med behov for nye teammedlemmer kan møte studenter som ønsker å joine en startup.  Det blir en kveld med pitching, pizza, show og bar -og muligheten til å finne...
Kvinneprosjektet har blitt en del av Spark* NTNU!

Kvinneprosjektet har blitt en del av Spark* NTNU!

I august ble Kvinneprosjektet en del av Spark* NTNU – et initiativ som ønsker å se flere kvinner ta steget ut i gründerlivet. Kvinneprosjektet har som mål og agenda å gi kvinner de nødvendige verktøyene som trengs for å lykkes med å starte en egen bedrift, og...