Millionvinneren Muttu

Muttu er en av oppstartene som har fått veiledning av Spark* NTNU, og de går spennende tider i vente. I våres vant de en million kroner fra Innovasjon Norge, og har store planer for tiden fremover!

 

 

Hva er konseptet bak Muttu?

Vi så et behov for å utnytte kunnskapsressurser i Norge på en bedre måte. For eksempel så vi at i konsulentbransjen som står sterkt i Norge, ofte har ansatte som «sitter på benken» når de er uten eller mellom oppdrag. I samtaler med disse konsulentene skjønte vi at denne ledige tiden kunne foredles på en bedre måte enn i dag.

På den andre siden visste vi at oppstarter ofte trenger kompetanse for å utvikle sine ideer, men at ressursmangel ofte fører til at de ikke har råd til hjelpen de trenger, noe som fører til at mange går konkurs innen få år. 

I dette skjæringspunktet mellom ubrukt verdifull kompetanse og kompetansebehov så vi dermed vårt snitt til å tilby en tjeneste som kunne bidra til verdi for både oppstarter og konsulenter. Vi startet utviklingen av en digital plattform som skal matche oppstartsprosjekter med konsulenter som har ledig tid mellom oppdrag. På denne måten skaper vi verdi for oppstarten ved at de får tilgang til rimeligere hjelp enn tradisjonelle konsulenttjenester og tilgang til et godt nettverk. På den andre siden så vi at dette kan bidra til økt motivasjon og læringsutbytte for konsulentene, samtidig som de investerer i eget fremtidig næringsliv ved å hjelpe fremtidens bedrifter frem. Vi opplever at relasjonen mellom dem er mut(t)ualistisk og at de har mye å lære av hverandre.

Hvordan oppstod startupen?

Det var faktisk gjennom et fag på NTNU som heter Venture CUP (TIØ4250). Jeg (Stian), Gard og Bjørge tok faget sammen våren 2022, og kom etterhvert frem til ideen bak selskapet. Etter sommeren samme året tok vi opp stafettpinnen igjen, og fikk med oss Ole Petter og Øyvind på laget. Det var da vi begynte å satse på ideen.

 

Hva har dere planer om å bruke millionen på?

Det blir rett og slett å lansere det digitale produktet. Vi har til nå matchet oppstartsbedrifter og konsulenthus gjennom sommeren til stor suksess, men det har foregått i manuelle prosesser. Det er en veldig ressurskrevende prosess og ikke skalerbart. En digital plattform vil legge til rette for skalering og derigjen komme brukerne våre til gode da de får tilgang til et større utvalg av kompetanse og prosjekter. Pengene gir en helt avgjørende trygghet i fasen som kommer etter studiene på NTNU.

.

 Ansetter dere?

Ja! Vi ønsker å bruke millionen vi har fått på best mulig måte, og studenter er en veldig fin måte for oss å gjøre dette. Etter sommeren ønsker vi å få inn noen utviklere, og potensielt også en salgsperson.

Hvem er med på teamet i dag?

Vi er fire stykker som går integrert master i industriell design. Så har vi Bjørge, som nylig ble ferdig på det samme studiet. I tillegg har vi med oss to utviklere som er ansatt på deltid, og en student som har jobbet for oss som utvikler i sommer.

.

Hvordan har dere hatt nytte av veiledningen fra Spark*?

Vi har hatt to veiledere. Den første var en trygghet da vi var tidligere i utviklingen av selskapet. Det var fint å ha noen som fulgte oss opp og noen å sparre med. Den andre veilederen er veldig god på salg. Dette er et område der vi mangler en del kompetanse, så det er veldig fint å få veiledning av han nå. 

I tillegg gir Spark* oss tilgang til Coworking Space, hvor vi sitter ganske mye. Spesielt når vi skal jobbe med utviklerne våre setter vi pris på å ha et sted som alltid er ledig, og der man har mer rom til å diskutere enn i et fullt klasserom.