ANEOBIDRAGET

Aneobidraget er vår måte å bidra til at gode idéer kan få hjulene i gang tidlig. Idéer som veiledes gjennom Spark* har mulighet til å søke om inntil 25.000 kr for å kunne verifisere teknologien eller markedet. Dette tilskuddet er ment å være det første økonomiske bidraget et oppstartsprosjekt fra NTNU får, og skal bidra til å ta en forretningsidé fra en tanke til et reelt produkt. Aneobidraget arrangeres ca en gang i måneden og krever at oppstarten blir veiledet av oss, sender inn en kort søknad, og presenterer idéen for vårt panel. Tilskuddsordningen er ment for studenter ved NTNU.

Aneo sin rolle i Spark*

Aneo er den viktigste støttespilleren for Spark* NTNU, og deres bidrag gjør det mulig å veilede over 60 studentdrevne oppstartsselskaper hvert år. Dette gjør Spark* til Europas største organisasjon for studentdrevet veiledning. Aneo sin støtte og innsats i Spark muliggjør at vi kan treffe et bredt spekter av kompetanseområder og målgrupper.Gjennom sin dedikasjon til å støtte studentinnovasjon, viser Aneo at de er dedikert til å skape et miljø der studenter kan utforske sitt potensial. Når studenter våger å satse på innovasjon og entreprenørskap, er det avgjørende for dem å vite at de har støtte fra norsk næringsliv. Aneo sitt engasjement gir en plattform for å realisere nyskapende løsninger. Med et klart fokus på energieffektivisering og teknologi som muliggjør en lønnsom overgang til bærekraftig energi, investerer Aneo i fremtidens endringsagenter som spiller en viktig rolle i den grønne omstillingen.

Aneo verdsetter samarbeidet med Spark* høyt. Det gir oss en unik tilgang og nærhet til innovasjons- og studentmiljøet ved NTNU. Gjennom dette samarbeidet får vi muligheten til å støtte studentinnovasjon samtidig som vi bidrar til å forme fremtidens kollegaer og være en del av den spennende utviklingen i næringslivet.

Gjennom Aneobidraget får oppstartsbedrifter lære hvordan man går frem for å søke penger, presentere foran et panel og hvordan man bør disponere penger i en tidlig fase. Dette er god kunnskap som studentene kan benytte videre i sine oppstartsprosjekter, eller i andre stillinger i næringslivet.

Aneobidraget ble opprettet i 2014 og har siden den gang delt ut over 3,5 millioner NOK. Over 200 bedrifter har vært gjennom, og for mange har dette vært starten på et gründerliv. Kjente bedrifter som har fått tilskudd gjennom Aneobidraget er Tise, Dropracks, Gobi, TrevareFabrikken, Graphiq og Wiral. 

Ved spørsmål, ta kontakt med din Spark-veileder eller send mail til [email protected].

Les våre retningslinjer her.

Spark* er takknemlig for å ha Aneo som sin verdifulle samarbeidspartner, og sammen skaper vi et sterkt fundament for studentinnovasjon ved NTNU

t

FAQ Søknad

Hvor lang skal søknaden være?
Maksimalt 3 sider. Legg gjerne ved bilder eller illustrasjoner av konseptet som vedlegg.
Kan vi få veiledning fra Spark* ved utfylling avsøknaden?
Ja, spør gjerne veilederen din i Spark for tips eller gjennomlesing før dere sender søknaden.
Hvor skal jeg sende søknaden?

Søknader sendes til [email protected]

Når er søknadsfristen?

I løpet av høstsemesteret i 2024 vil det avholdes flere runder med presentasjoner for panelet. Søknadsfristene for å søke bidrag i høst er 23. august, 20. september, 18. oktober, og 22. november. Fristen er kl 15:59 for alle runder.

Presentasjonene avholdes en uke senere, henholdsvis 30. august, 27. september, 25. oktober og 29. november.

Hva bør jeg ha på plass før jeg søker?
Du bør ha gjort en innledende markedsundersøkelse som avdekker om det kan være markedspotensiale for forretningsideen. Det er også en styrke dersom dere kan vise til kontakt med kunder og brukere av produktet eller tjenesten.
Hvor mye kan jeg søke om?
Hvert prosjekt kan maksimalt motta kr 25 000. Tilskuddet kan innvilges i sin helhet, men det anbefales å søke mindre beløp over flere runder – til sammen opp til kr 25 000.
Hva er kriteriene for tildeling?
Se vilkår her. Dersom noe er uklart, ta kontakt med din veileder. 
t

FAQ Presentasjon

Hvor lenge varer presentasjonen?
5 minutter presentasjon og 5 minutter med spørsmål fra juryen.
Er det mulig å få veiledning i forkant av presentasjonen?
Ja! Ta kontakt med veilederen din i Spark*. Har du ikke en veileder enda? Registrer ideen din her.
Hva burde vi ta med i presentasjonen?
Dette må vurderes på bakgrunn av forretningsideen deres. Hvis det er lett å forstå og forklare ideen trenger dere ikke bruke for mye tid på dette. Presentasjonen burde ses på som en oppsummering av søknaden dere har sendt inn i forkant. Få frem hvilke milepæler som vil nås i prosjektperioden og hvorfor disse er vesentlig for å verifisere teknologien eller markedspotensialet til ideen.

Et forslag til disposisjon for presentasjonen følgerunder:

1.Problembeskrivelse
●Hvilket problem løser dere?

2.Dagens løsninger på problemet

3.Deres løsning
●Hvordan skiller deres konsept seg ut fradet som allerede eksisterer påmarkedet?

4.Marked
●Hvem er kunden og hva er kundenytten?
●Markedsstørrelse
●Betalingsvillighet i markedet?

5.Strategi
●Forretningsmodell

6.Budsjett og fremdriftsplan for Aneobidraget
●Få frem hvorfor midlene er vesentlig for å senke markedsmessige eller teknologiske risikofaktorer ved forretningsideen.
●Hva skal pengene konkret brukes til?
●Hvordan er fremdriftsplanen for prosjektperioden?