Markedsføringssjef for Spark* NTNU

Vil du ha ansvar for å markedsføringen og arrangementene til Spark* NTNU, samt bidra til videreutvikling av organisasjonen som helhet?

Om stillingen:

Spark*NTNU er en veiledningstjeneste for og av studenter ved NTNU, med omtrent 15 engasjerte veiledere. Siden oppstart høsten 2013 har vi veiledet over 2500 studenter, og har per i dag over 70 aktive forretningsidéer. 

Som markedsføringssjef har du det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av promoteringen av Spark* kjerneaktiviteten i Spark* – nemlig veiledningstjenesten. I tillegg vil du være ansvarlig for de eksterne arrangementene til Spark* gjennom semesteret – alt fra Join A Start Up Night (et pitchearrangement der våre oppstartsbedrifter søker nye teammedlemmer) til networkingarrangementer med oppstartene vi veileder. Du vil lede en gruppe med engasjerte markedsføringsmedarbeidere, med kompetanse på alt fra grafisk design og fotografi til arrangementsgjennomføring. Sammen skal dere spre budskapet om veiledningstjenesten vår!

Dine oppgaver omfatter blant annet:

 • Holde markedsføringsmøter der markedsføringsgruppen planlegger promoteringen av Spark*, inkludert SoMe-kampanjer, standvirksomhet, oppmøte på relevante arrangementer m.m.
 • Planlegge og gjennomføre et knippe arrangementer hvert semester for å skape plattformer for våre bedrifter til å dele hva de jobber med og/eller utveksle erfaringer
 • Være en del av ledergruppen i Spark* ved å blant annet delta på ledermøter hver uke for å styre organisasjonen i riktig retning sammen med resten av lederteamet
 • Sørge for at de ansatte i markedsføringsgjengen blir fulgt opp og trives i stillingen sin
 • Ansette nye medlemmer i markedsføringsgruppen til Spark* ved behov
 • Være generelt kontaktpunkt for eksterne og studenter som har spørsmål til veiledningstjenesten

Egenskaper vi ser etter i aktuelle kandidater:

 • Har oversikt over tilbud som finnes til studenter som ønsker å utvikle en ide, samt oversikt over forskjellige aktører i innovasjonsbyen Trondheim
 • Har kunnskap og/eller erfaring med ulike markedsføringsmetoder, som for.eks sosiale medier, grafisk arbeid og standvirksomhet
 • Har erfaring med, eller ønsker å lære å lede kreative prosesser og personalledelse
 • Er kreativ og initiativrik, med stor ansvarsfølelse som ikke er redd for å ta i et tak der det trengs 
 • Ønsker å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet og være med og bygge Spark* NTNU

Stillingen lønnes ihht NTNUs lønnstrinn for studenter, og estimeres til omtrent 30 timer/måned. 

Søknadsfrist 15. mai 2024 23:59. Send søknad og CV til [email protected]. Søknader blir vurdert fortløpende og aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju. Opplæring gjennomføres i månedsskiftet mai/juni, men vil være fleksibelt mtp eksamensperiode. Ved spørsmål, kontakt nåværende markedsføringssjef Cecilia Møller på [email protected].