HVA GJØR VI?

 

Spark* NTNU er en gratis veiledningstjeneste for studenter med en forretningsidé, eller som ønsker å være med i en oppstartsbedrift. Hos Spark* vil studenter som registrerer en idé få tildelt en mentor som kan hjelpe dem å ta det neste steget.

Alle ansatte i Spark* er studenter, og samtlige veiledere har erfaring fra oppstartsbedriter. De har derfor praktisk erfaring og innsikt til å veilede deg på veien, og vil være en god støttespiller til utdanningen på NTNU. Alle våre ansatte blir lønnet, så ikke vær redd for å bruke av tiden og kunnskapen de har.

Aneo er hovedsponsoren til Spark*, og sammen med NTNU og Engage (Center for excellent education – CEE) bidrar de med både lønn og kontorer til vår drift. I tillegg tilbyr Spark* Aneobidraget, hvor våre oppstartbedrifter kan søke om støtte for inntil 25 000 kroner. Les mer om Aneobidraget her

 

HVORDAN KAN VI HJELPE?

 

Veiledning

Melder du inn ideen din til oss vil du innen kort tid få tildelt en personlig veileder. Din veileder blir din egen “kompis med peiling”, en som kan hjelpe deg å realisere din idé og dine mål. De er ikke eksperter, men har alle erfaring fra oppstartsbedrifter. Veilederen vil gi deg et nytt syn på ideen din og kan hjelpe deg med alt fra forretningsutvikling, til markedsføring og hvordan skaffe økonomisk støtte.

 

Nettverk

Ansatte i Spark* har god oversikt over ressursene som finnes på NTNU og i Trondheim, og hvordan disse kan utnyttes. Eksempelvis kan de hjelpe deg med tilgang til verksted og sette deg i kontakt med andre studenter eller professorer med nødvendig kompetanse. Som idéhaver i Spark* vil du også få tilgang på advokathjelp og rådgivning innen patentering ved behov.

I tillegg arrangerer vi hvert semester interne arrangementer for oppstartene vi veileder. Gjennom disse får du muligheten til å bli kjent med andre gründere på NTNU!

 

Join a startup night

Når du veiledes av oss får du muligheten til å delta på Join a StartUp Night. Dette arrangementet holdes hvert semester, og går ut på at oppstarter vi veileder pitcher oppstarten eller forretningsidéen sin for et publikum av studenter som ønsker å bli med i en oppstart. Dette er en super mulighet til å få flere medlemmer på teamet!