Om Spark

Spark* NTNU er en gratis veiledningstjeneste for studenter med en forretningsidé, eller som ønsker å være med i en oppstartsbedrift. Hos Spark* vil studenter som registrerer en idé få tildelt en mentor som kan hjelpe dem å ta det neste steget. Målet er ikke nødvendigvis at alle ideer skal bli til arbeidsplasser for studentene, men alle skal forstå at dette er en mulighet.

Alle ansatte i Spark* er studenter, og samtlige veiledere har erfaring fra oppstartsbedriter. De har derfor praktisk erfaring og innsikt til å veilede deg på veien, og vil være en god støttespiller til utdanningen på NTNU. Alle våre ansatte blir lønnet, så ikke vær redd for å bruke av tiden og kunnskapen de har.

TrønderEnergi er hovedsponsoren til Spark*, og sammen med NTNU og Engage (Center for excellent education – CEE) bidrar de med både lønn og kontorer til vår drift. I tillegg tilbyr Spark* TrønderEnergi-bidraget, hvor våre oppstartbedrifter kan søke om støtte for inntil 25 000 kroner.

 

JOIN A STARTUP NIGHT (JASUN) er arrangementet hvor oppstartsbedrifter med behov for nye teammedlemmer kan møte studenter som ønsker å joine en startup.

Bedrifter fra Spark* NTNU og Entreprenørskolen vil få 90-120 sekunder til rådighet for å pitche sin forretningsidé, for å fange oppmerksomheten til akkurat du som ønsker å joine en startup.

Vil du være med å skape Norges feteste oppstartsbedrift? Join a StartUp Night arrangeres én gang i semesteret.

Høsten 2021 arrangeres JASUN 30. september, så hold av datoen!

Er det for lenge å vente, sjekk ut “Join a StartUp”-siden vår for spennende stillinger.

TrønderEnergi-Bidraget er en lavtilskuddsordning som organiseres av Spark* NTNU med økonomisk støtte fra TrønderEnergi. Dette tilskuddet er ment å være det første økonomiske bidraget et oppstartsprosjekt fra NTNU får, og skal bidra til å ta en forretningsidé fra en tanke til et reelt produkt. Tilskuddsordningen er ment for studenter ved NTNU.

 

Gjennom TrønderEnergi-Bidraget får oppstartsbedrifter lære hvordan man går frem for å søke penger, presentere foran et panel og hvordan man bør disponere penger i en tidlig fase. Dette er god kunnskap som studentene kan benytte videre i sine oppstartsprosjekter, eller i andre stillinger i næringslivet.

 

TrønderEnergi-Bidraget ble opprettet i 2014 og har siden den gang delt ut over 3,5 millioner NOK. Over 200 bedrifter har vært gjennom, og for mange har dette vært starten på et gründerliv. Kjente bedrifter som har fått tilskudd gjennom TrønderEnergi-Bidraget er Tise, Dropracks, Gobi, TrevareFabrikken, Graphiq og Wiral. 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med din Spark-veileder eller send mail til [email protected]

Les våre retningslinjer her.

t

FAQ Søknad

 
Hvor lang skal søknaden være?

Maksimalt 3 sider. Legg gjerne ved bilder eller illustrasjoner av konseptet som vedlegg.

Kan vi få veiledning fra Spark* ved utfylling avsøknaden?

Ja, spør gjerne veilederen din i Spark for tips eller gjennomlesing før dere sender søknaden.

Hvor skal jeg sende søknaden?

Søknader sendes til tronderene[email protected]

Når er søknadsfristen?

I løpet av høstsemesteret i 2021 vil det avholdes flere runder med presentasjoner for panelet. Søknadsfristen for høstens runder 03.09, 24.09, 22.10 og 12.11 (kl. 15:59), og presentasjonene avholdes en uke senere, henholdvis 10.09, 01.10, 29.10 og 19.11. 

Hva bør jeg ha på plass før jeg søker?
Du bør ha gjort en innledende markedsundersøkelse som avdekker om det kan være markedspotensiale for forretningsideen. Det er også en styrke dersom dere kan vise til kontakt med kunder og brukere av produktet eller tjenesten.
Hvor mye kan jeg søke om?

Hvert prosjekt kan maksimalt motta kr 25 000. Tilskuddet kan innvilges i sin helhet, men det anbefales å søke mindre beløp over flere runder – til sammen opp til kr 25 000.

Hva er kriteriene for tildeling?

Se vilkår her. Dersom noe er uklart, ta kontakt med din veileder. 

t

FAQ Presentasjon

Hvor lenge varer presentasjonen?

5 minutter presentasjon og 5 minutter med spørsmål fra juryen.

Er det mulig å få veiledning i forkant av presentasjonen?

Ja! Ta kontakt med veilederen din i Spark*. Har du ikke en veileder enda? Registrer ideen din her.

Hva burde vi ta med i presentasjonen?
Dette må vurderes på bakgrunn av forretningsideen deres. Hvis det er lett å forstå og forklare ideen trenger dere ikke bruke for mye tid på dette. Presentasjonen burde ses på som en oppsummering av søknaden dere har sendt inn i forkant. Få frem hvilke milepæler som vil nås i prosjektperioden og hvorfor disse er vesentlig for å verifisere teknologien eller markedspotensialet til ideen.

Et forslag til disposisjon for presentasjonen følgerunder:1.Problembeskrivelse●Hvilket problem løser dere?2.Dagens løsninger på problemet3.Deres løsning●Hvordan skiller deres konsept seg ut fradet som allerede eksisterer påmarkedet?1.Marked●Hvem er kunden og hva er kundenytten?●Markedsstørrelse●Betalingsvillighet i markedet?1.Strategi●Forretningsmodell1.Budsjett og fremdriftsplan for pengesprøyten●Få frem hvorfor midlene er vesentlig for åsenke markedsmessige ellerteknologiske risikofaktorer vedforretningsideen.●Hva skal pengene konkret brukes til?●Hvordan er fremdriftsplanen forprosjektperioden?

Hvordan ble Spark til?

Spark ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom TrønderEnergi og NTNU høsten 2013 og startet sin virksomhet for alvor i januar 2014. Spark har nå eksistert i 6 år, og framstår som et vellykket tiltak. Hittil har organisasjonen veiledet over 450 forretningsideer fra NTNU-studenter. Siden oppstart har Spark* har hatt en stødig vekst, og i 2019 spredte organisasjonen seg til Nord Universitet i Bodø og Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold tok kontakt med Jan Onarheim hos prorektor for nyskaping. Ståle ønsket at TrønderEnergi skulle samarbeide tettere med NTNU og ville at dette først og fremst skulle uttrykke seg gjennom å engasjere flere studenter til å jobbe med innovasjon og entreprenørskap.

NTNUs Entreprenørskole ble en naturlig og sentral samarbeidspartner, og masterstudent Knut Martin Hauge ble engasjert for å bidra med utviklingen av et konsept som tilfredsstilte både TrønderEnergis og NTNUs ambisjoner. 

Det ble fort klart at tiltaket måtte prioritere mobilisering og veiledning av studentideer. Vi ble også enige om at det måtte være studenter med noe erfaring som skulle veilede studentene som meldte seg med egne ideer for å sikre at det ikke var noen barrierer.

Som seg hør og bør måtte også tiltaket få et navn. Eli Flakne i TrønderEnergi ledet profilprosessen og sammen med flere fra TrønderEnergi, engasjerte studenter og NTNU-folk endte man opp med Spark*.  Et navn og en profil som kler barnet svært godt.

Spark* er organisert som en studentdrevet tjeneste, med NTNUs prosjektleder som pådriver og aktiv mentor. 

About Spark*

 

Spark* NTNU is a free mentoring service by and for students with a business idea. It is a free service for all students at NTNU were they can register their idea and get appointed a student mentor that will help them reach the next step to try to help bring the idea to life. The goal is not necessarily to make every idea become a registered company that the students can begin working in as full time employees after their finished education, but to introduce as many students as possible to the idea that this is possible.

All mentors and employees are students, and all mentors have real life startup experience. Therefore, they all have practical experience to help you along the way. All our employees are paid, so don’t be afraid to use their time and knowledge.

The main sponsor of Spark* is TrønderEnergi, together with NTNU and Engage (Center for excellent education – CEE). They provide both offices and salary to run the organization. Additionally, Spark* offers TrønderEnergi-bidraget, a support scheme where startups can apply for a contribution of up to 2500 euros.

As of 2020, Spark* NTNU has achieved great outcomes:

  • 450 student projects have been mentored
  • 300 000 euros has been given out in funding by the student projects provided by TrønderEnergi
  • Offices have been established in Bodø and Göteborg

Følg vårt nyhetsbrev!

Vi deler månedlige nyheter om hva som foregår i innovasjonsmiljøet!
Siden benytter cookies mot Google Analytics. For mer informasjon om vårt personvern les her.