Stillingsutlysning: Leder for Spark* NTNU

Ønsker du å komme tett på det som rører seg i innovasjonsmiljøet på NTNU? Vi i Spark* ser nå etter en student som ønsker å bidra til videreutvikling av organisasjonen som helhet? Kanskje DU er vår nye leder!

Hva er Spark*?

Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Vi tilbyr veiledning fra studententreprenører, til studenter som ønsker å prøve ut entreprenørskap i praksis eller utvikle sine eksisterende prosjekter. Per i dag veileder vi ca. 60 oppstartsbedrifter. Spark* er en viktig del av innovasjonsmiljøet på NTNU og vi samarbeider tett med FRAM, Start NTNU og NTNUs Entreprenørskole. Spark* består av ca. 30 ansatte, hvor samtlige er studenter fra ulike studiebakgrunner. 

Hva gjør leder for Spark*?

Som leder for Spark* vil du ha overordnet ansvar for den daglige driften av organisasjonen med tilhørende underaktiviteter. Dette inkluderer veiledning, markedsføring, videreutvikling av prosjektet Boost Henne og TrønderEnergiBidraget. Av arbeidsoppgaver inngår organisasjonsutvikling, HR-ansvar, representasjon, oppfølging av prosesser og prosjekter internt, samt samarbeid med eksterne aktører og sponsor(er). 

Det forventes at du har god oversikt over innovasjonsmiljøet i Trondheim og har evnen til å lede Spark* i riktig retning i tiden fremover, ettersom en viktig del av jobben er å utvikle tjenester og organisasjonen. For å være kvalifisert til å søke på stillingen bør du ha kjennskap til oppstartsarbeid, og innneha en god oversikt over tilbud som finnes for studenter som ønsker å utvikle en forretningsidé. Erfaring med organisering av studentaktiviteter og annet organisasjonsarbeid vil også bli vektlagt.

Leder vil arbeide tett med nestleder og ledergruppen i Spark som du skal lede og få tilbakemelding fra. Du vil også lede allmøter for alle ansatte i Spark en gang i måneden. Samtidig vil du også samarbeide med en fast fulltidsansatt ved NTNU.

Vi ser etter deg som:

  • Er student ved NTNU i Trondheim og har minst to semester igjen av studiet
  • Er en fleksibel, ryddig og initiativrik “doer”, med stor ansvarsfølelse og arbeidskapasitet som ikke er redd for å ta i et tak der det trengs. 
  • Er interessert i innovasjon og entreprenørskap – Har interesse i arbeid med startups, og en grei oversikt over tilbud som finnes til studenter som ønsker å utvikle en idé.
  • Har god oversikt over innovasjonsmiljøet i Trondheim. 
  • Har erfaring med organisering av studentaktiviteter eller annet organisasjonsarbeid.
  • Ønsker å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet og være med og bygge Spark* NTNU i lengre tid. 

Ansettelsesprosessen

Søknad og CV sendes til [email protected] innen 25. januar kl. 23.59. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende, og intervjuer gjøres fortløpende. Lønnet opplæring vil bli gitt. 

Spørsmål?

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Eirin Fossberg (nåværende leder for Spark*) på mail [email protected] eller på telefon +47 93 09 34 51.