Nestleder for Spark* NTNU

Nestleder for Spark* NTNU

Arbeidet som nestleder vil i stor grad handle om et godt samarbeid med leder. Leder og nestleder i Spark* jobber tett sammen, så det er opp til dem å finne den optimale arbeidsfordelingen og oppgavefordeling seg imellom. Nestleder fungerer også som leders...
Nestleder for Spark* NTNU

Stillingsutlysning: Veileder

Vil du jobbe i Norges mest spennende og engasjerte studentinnovasjonsmiljø? Ønsker du å komme tett på det som rører seg i innovasjonsmiljøet på NTNU? Vi i Spark* ser nå etter en student som ønsker å bli veileder. Hva er Spark*? Spark* er en veiledningstjeneste for...