Om Kvinneprosjektet

Til tross for at cirka like mange kvinner og menn ønsker å starte en egen bedrift, er kun 3 av 10 norske gründere kvinner. Ser man mot de store, kapitalgenererende bedriftene er kvinneandelen enda lavere. Kun 4% av bedriftene som har profesjonelle investorer tilhører kvinner.

Også på NTNU finner vi en ubalanse når det gjelder kjønn og entreprenørskap. En studie fra 2018 viste at kun 11% av studentene som søkte veiledningstjeneste hos Spark* NTNU var jenter. Dette var et sjokkerende funn, og i kjølvannet av studien ble Kvinneprosjektet opprettet. Kvinneprosjektet har som mål og agenda å motivere og engasjere kvinner til å satse på entreprenørskap, gi kvinner nødvendige verktøy for å lykkes med entreprenørskap, samt å bevisstgjøre studenter på NTNU på ulikhetene mellom kvinner og menn som driver med entreprenørskap. Gjennom kurs, foredrag, sterk profil på sosiale medier og forskningsprosjekt i samarbeid med Engage ønsker vi å nå disse målene det kommende året.

 Arrangementer

Hva?     Kvinneprosjektet NTNU ønsker å feire kvinnedagen med å inspirere flere kvinner til å bli gründere. Derfor inviterer vi alle til inspirerende miniforedrag og samtaler hver ukedag i uke 10. Vi har kalt dette “Lunsjpo” – inspirasjon i lunsjpausen.
Når?      Miniforedragene kommer til å starte klokken 12.00 hver ukedag, og varer i 15-20 minutter. Vi åpner også opp for 5-10 minutter med spørsmål.
Hvor?     Arrangementet blir digitalt. Link til dagens “Lunsjpo” blir publisert på facebookarrangementet klokken 11.30 daglig.
Hvem?    Arrangementet er for ALLE og det er naturligvis GRATIS. Du trenger bare å melde deg på en gang, så får du link hver dag hele uken. Påmeldingen er nå åpen HER.

 

 Workshops

I løpet av høsten 2020 arrangerer Kvinneprosjektet fire workshops for kvinner som allerede har en oppstart. Workshopene går ut på å gi kvinnene nødvendige verktøy for å lykkes med oppstarten, som forståelse av markedet, IP, kurs i finansiering og avslutningsvis kurs i pitching og powerpoint. Hensikten med arbeidskveldene er ikke bare å gi kvinnene verktøyene de behøver, men også å danne et nettverk for kvinner som er i oppstartmiljøet.

 Bias

Visste du at det finnes like mange toppledere i Norge som heter Arne som det finnes toppledere som er kvinner? Eller at kvinner som har en oppstart ofte ser på det som en deltidsjobb, mens menn ser det på det som en fulltidsjobb? I løpet av arrangementet Bias vil du bli introdusert for fordommer du ikke visste du hadde! Kvinneprosjektet ønsker å drive en holdningsutvikling for studentene på NTNU, slik at vi kan bli opplyst og gjøre endringer sammen!

 Minglelunsj

I desember arrangerer Kvinneprosjektet en minglelunsj for kvinner som har en interesse for innovasjon og entreprenørskap. Ta med en venn og få servert en deilig lunsj i eksamensperioden!

 Veien videre

Vi håper å kunne manifestere oss som en innovativ, moderne og rettferdig forkjemper for kvinner som vil inn i entreprenørskap. Vi vil fortsette å tilby kurs og tjenester til alle kvinnelige studenter på NTNU og samtidig forsøke å utvikle oss i takt med tiden. 

Send oss en melding!

Ta gjerne kontakt hvis du har tilbakemeldinger, ris så vel som ros, eller en tanke om hvordan vi kan bli enda bedre! Bare å ta kontakt om det er noe du skulle lure på også!


   About Kvinneprosjektet

  Roughly the same amount of men and women wish to start their own business. However, only 3 out of 10 entrepreneurs are women. In the largest and most profitable companies in Norway the gender balance is even lower, and only 4% of companies with professional investors is owned by women.

  At NTNU there is also an imbalance regarding gender and entrepreneurship. A study from 2018 showed that only 11% of students seeking guidance at Spark* NTNU were women, and these findings resulted in the establishment of Kvinneprosjektet. 

  Our goal is to motivate and encourage women to choose entrepreneurship, give necessary tools to succeed, and raise awareness at NTNU regarding the difference between men and women in entrepreneurship. By having courses, lectures, strong social media profile and research projects in collaboration with Engage, we wish to achieve these goals in the year to come.

  Interessert i månedlige oppdateringer på hva som skjer i Spark og innovasjonsmiljøet på NTNU? Registrer deg for vårt nyhetsbrev!

  Siden benytter cookies mot Google Analytics. For mer informasjon om vårt personvern les her.