Kvinneprosjektet har blitt en del av Spark* NTNU!

I august ble Kvinneprosjektet en del av Spark* NTNU – et initiativ som ønsker å se flere kvinner ta steget ut i gründerlivet.

Kvinneprosjektet har som mål og agenda å gi kvinner de nødvendige verktøyene som trengs for å lykkes med å starte en egen bedrift, og motivere og engasjere kvinner til å satse på entreprenørskap. Kvinneprosjektet ble startet i kjølvannet av en studie NTNU gjennomførte i 2018, som viste at kun 11% av studentene som søkte veiledningstjeneste hos Spark* NTNU var jenter. Kvinneprosjektet ble startet i 2019 av Elise Irgens og Selma Selbæk, og ledes i år av Marte Bolstad og Sara Sundqvist!

Om lederne

Leder for Kvinneprosjektet Sara Sundqvist

Hva studerer dere?

Sara: Jeg går i 5. klasse NTNUs Entreprenørskole. Jeg jobber også i oppstarten YME Technologies og fra før av er jeg utdannet sykepleier.

Marte: Jeg er på mitt siste år i en master i industriell økonomi og teknologiledelse!

Hvorfor ville dere jobbe med Kvinneprosjektet?

Sara: Jeg kjente de som startet Kvinneprosjektet i fjor og de formidlet at de trengte noen til å ta over og gjøre Kvinneprosjektet litt crazy! Jeg tenkte at det kunne passe meg bra, samtidig som jeg ønsker å være en del av et nettverk av kule damer som vil starte egne bedrifter. For meg er det viktig å ha venninner og kvinnelige kontaktpersoner som jeg kan bli inspirert av, og jeg tror det er veldig viktig å jobbe for en bedre kjønnsbalanse innen gründerskap.

Marte: Jeg snublet tilfeldigvis over Kvinneprosjektet i juni, og fant med en gang ut at det er noe jeg engasjerer meg for. Det er et spennende initiativ med et enormt potensial, og en morsom og meningsfull måte å bli bedre kjent med innovasjon og entreprenørskap!

Leder for Kvinneprosjektet Marte Bolstad

Visjon

Hva er visjonen til Kvinneprosjektet?

Helt enkelt er det å bidra til at flere jenter og kvinner starter egne bedrifter. For hver tiende gutteidé som Spark* NTNU får inn, er det kun én idé fra en jente. Satt på spissen er målet at flere jenter skal sende inn idéer til Spark* NTNU, og dermed at denne ratioen mellom gutter og jenter som sender inn idéer skal jevnes ut. 

Hva anser dere som den største utfordringen?

Den største utfordringene er å gjøre Kvinneprosjektet stilig nok til at folk, og da spesielt jenter, vil relateres til det. Vi vil at det skal være en naturlig arena å være en del av for jenter som er interessert i innovasjon og entreprenørskap. De jentene vi har lyst til å rekruttere til Kvinneprosjektet ønsker at dette skal være et seriøst engasjement, og vi har ambisjoner om at Kvinneprosjektet skal forankres blant jentene i innovasjonsmiljøet på NTNU.

Arrangementer

Hvilke arrangementer har dere?

Vi arrangerer en Bedriftssimulator på vårsemesteret, som strekker seg over fire kvelder. Deltakerne blir tatt med fra idégenerering, markedsundersøkelser og kurs i forretningsutvikling, og blir satt i grupper for å lage en bedriftsidé og en forretningsplan. Vinnerne får en saftig premie på 20 000 kroner i en finale. Dessverre fikk vi kun gjennomført én kveld i fjor – de andre kveldene ble avlyst som følge av koronapandemien. Vi håper nå å komme sterkere tilbake våren 2021!

I tillegg til Bedriftssimulator arrangerer vi nå i høst workshops for kvinner som er med i oppstartsbedrifter veiledet av Spark* NTNU. Den nyligste var 15. oktober, hvor temaet var IP (Intellectual Property), et håndfast verktøy for patentering av idéer. 

Vi håper også å arrangere flere foredrag med profilerte forretningsfolk, og et av arrangementene vi gleder oss mest til er Bias i november. Her blir man introdusert for fordommer man ikke visste at man hadde om kvinner i entreprenørskap og i arbeidslivet generelt.

Hvem er velkommen på arrangementene deres?

Det varierer litt fra arrangement til arrangement, men foredragene vi har er åpne for alle som vil komme!

I desember arrangerer Kvinneprosjektet en minglelunsj for kvinnelige studenter med en interesse for innovasjon og entreprenørskap.

Forbilder

Hvilke kvinnelige entreprenører inspirerer dere?

Marte: Amalie Holt, CCO i Folkeinvest, inspirerer meg fordi hun ser muligheter i bransjer som er utradisjonelt for kvinner å gå inn i!

Sara: Jeg digger Sara Blakely som startet Spanx! Ikke bare fordi vi heter det samme og jeg med glede bruker Spanx, men hele reisen hennes er dritkul. Hun fikk dannet kontakt med leverandører, produsenter og kunder – og nå har hun bygget et kjempefirma.

Vil du lese mer om Kvinneprosjektet? Se her!

Kvinneprosjektet har akkurat fått Instagram, følg dem her!