Flere NTNU-bedrifter har mottatt million-finansiering fra forskningsrådet.

Forskningsrådet mottok i år 45 søknader til STUD-ENT, og 20 prosjekter får tildelt støtte og mottar inntil 1 million kroner hver til å videreutvikle sin forretningside. Av de totalt 20 som har fått innvilget støtte er 9 tilknyttet NTNU, og blant disse har flere en kobling til både NTNUs Entreprenørskapsskole og Spark* NTNU – enten ved å ha fått veiledning, mottatt TrønderEnergiBidraget eller ved å være ansatt. Dette synes vi i Spark* NTNU er veldig kult og vi ønsker å gratulere alle bedriftene som har fått innvilget sin søknad og mottatt støtte!

STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om prosjektstøtte til studentdrevne forretningsideer (Forskningsrådet). Ordningen er tiltenkt unge mennesker i starten av karrieren som ønsker å teste ut egne gründer- og entreprenørskapsevner og gir mulighet for å videreutvikle forretningspotensialet i ideer de har fått gjennom studiene.
 
Les mer om Forskningsrådet og STUD-ENT her.
Vil du melde inn en idé til Spark? Les mer her.
Er du interessert i å jobbe for en start-up? Les mer her.
Trenger du penger til din idé? Søk om TrønderEnergiBidraget!

Vi har snakket med et utvalg av bedriftene som har mottatt støtte fra Forskningsrådet for å høre hva de driver med og hvilke tanker de har rundt mottakelsen av STUD-ENT. God lesning!

Metaito

Grunnleggerne Svenn-Helge og Simen har fått veiledning fra Spark siden 2018 og støtte fra TrønderEnergiBidraget.

Vi bruker digitale verktøy både på jobb og privat. Det er vanskelig å holde oversikten og det er lett å bli distrahert. Metaito utvikler derfor Factsplat, som samler alt på ett sted, og lar individer styre hvordan de bruker internett. Factsplat gir deg kontroll over din digitale hverdag.

Det er helt fantastisk å motta STUD-ENT! Det gjør at vi kan fortsette å satse for fullt nå som vi blir ferdig med studiet. I tillegg er det veldig motiverende å vite at Forskningsrådet tror at Factsplat har potensiale til å bli noe stort!

“I første runde skal vi lansere Factsplat for personlig bruk og utvide teamet for å få mer fart på utviklingen. Gjennom året vil fokuset ligge på å finne de første kundene og utvikle funksjonalitet for bedrifter.”

Njord Robotics

Av de tre grunnleggerne, jobber Marcus som veiledersjef i Spark* og Vidar er ansvarlig for TrønderEnergiBidraget.  

Njord Robotics utvikler autonome undervannsdroner som kontinuerlig og proaktivt rengjør fiskekar i landbaserte oppdrettsanlegg. I stedet for å gjøre rent manuelt i mellom produksjonssykluser av fisk, rengjør dronene mens det er fisk i karet: Karet skal aldri bli skittent. 

Vi i Njord Robotics er selvsagt kjempefornøyd med å ha mottatt støtte fra Forskningsrådet!

“Støtten vil sikre oss drift og fremgang i det neste året, og vil hjelpe oss å komme et steg nærmere kommersialisering. Vi vil hovedsakelig bruke pengene på teknisk utvikling og prototyping. Noe vil også gå til lønn og verkstedtilgang.”

Ocean Access

Grunnleggerne Andreas og Fredrik er begge veiledere i Spark og bedriften har mottatt støtte gjennom TrønderEnergiBidraget to ganger.

Ocean Access utvikler kommunikasjonsteknologi for å sende data fra havbunnen til land – en manøver som både er dyr og kompleks med dagens løsninger. Vårt system gjør at kommunikasjonsenheten kun kommer opp til overflaten når den skal sende data og unngår å gå opp dersom det er storm eller store bølger.

Støtten fra Forskningsrådet er svært viktig for oss og gjør det mulig at vi kan satse fullt og jobbe videre med oppstarten etter endte studier.

“Utviklingsløpet for dypvannsteknologien strekker seg over flere år, så støtten fra Forskningsrådet kommer veldig godt med. Vi skal snart slippe ut en enkel løsning i Nidelva for å måle ulike parametre og se hvordan prototypen fungerer.”

Rubato Booking

Grunnlegger Jørgen Aase jobber i promogruppen til Spark*. Rubato Booking har mottatt støtte fra TrønderEnergiBidraget og gjennom Join A Startup Night har de funnet flere teammedlemmer. 

Rubato Booking utvikler en digital plattform for booking og planlegging som kobler artister og arrangører. Tjenesten skal gjøre det enkelt for begge parter å gjennomføre bookinger på en sømløs og tidsbesparende måte. Dette gjør at artister kan fokusere på å lage god musikk og bli tilgjengelig for flere potensielle kunder, samtidig som arrangører sparer tid.

Vi har nå muligheten til å være med på en digital omveltning i musikkbransjen. Vi ser at det er mange muligheter for nyskapning og innovasjon i musikkbransjen, og det er utrolig spennende at vi får bli en del av dette.

“Støtten fra Forskningsrådet vil bety enormt mye. Den vil gjøre oss i stand til å utvikle tjenesten sammen med bransjen, brukere og kunder. Vår plan er å bare kjøre på i tiden fremover, sette alle mann i arbeid, og fokusere på utvikling av tjenesten. Vi er utrolig takknemlig for tilliten, og tror at dette vil gjøre oss meget godt rustet i tiden fremover.”

SlideDrain 

Grunnleggerne Stian og Henning har jobbet henholdsvis som nestleder og grafisk ansvarlig i Spark*. SlideDrain har mottatt støtte gjennom TrønderEnergiBidraget.

SlideDrain utvikler gulvsluk til våtrom, med en patentert teknisk løsning som tilrettelegger for en enkel, rask og trygg installasjon for håndverkeren. Den unødvendige risikoen for installasjonsfeil skal reduseres betraktelig. Dette vil føre til sikrere våtrom, færre vannskader, samtidig som det bidrar til å øke effektiviteten til håndverkeren. 

“Vi er naturligvis veldig fornøyde med å få motta støtte fra Forskningsrådet! Det betyr at vi kan gå ut i jobb i egen bedrift når vi nå er ferdige med mastergraden til sommeren.”

“Vi kommer til holde til på Gründerbrakka på Gløshaugen, så vi har et håp om å tviholde på innovasjonsmiljøet på NTNU litt til. Støtten vil videre bidra til at vi kan sette igang en testproduksjon av de første slukene, slik at vi kan sende eksemplarer til sertifisering hos SINTEF. Dette er en STOR milepæl i utviklingsløpet vårt!”

Snowroller

Grunnleggerne Eva og Linnea jobber begge som veiledere i Spark og Eva har tidligere vært leder for Promoavdelingen. Snowroller har mottatt støtte fra TrønderEnergiBidraget to ganger. 

Snowroller utvikler bærekraftig skitøy for generasjon Z med fokus på en helhetlig sirkulær forretningsmodell.

“Å møtte støtte fra Forskningsrådet er først og fremst utrolig stas! Støtten fra Forskningsrådet betyr veldig mye for videre utvikling av Snowroller, og muliggjør at vi kan satse på gründerdrømmen etter endt studie. Vi er utrolig glad, og gleder oss til fortsettelsen!”

“Vi kan nå satse fullt og helt på Snowroller fra høsten 2020 og teamet kommer til å jobbe fra et coworking space, mest sannsynlig i Oslo. Målet er å implementere bærekraftige initiativ i samtlige ledd av forretningsmodellen, og sammen med professorer ved NTNU håper vi å bidra til nyttig forskning innen sirkulær økonomi. Vi håper også dette kan være til inspirasjon for lignende selskaper som ønsker å ta mer miljøhensyn.”

WAID

CEO Karoline Saastad jobber som veileder i Spark*. Bedriften har også mottatt TrønderEnergiBidraget. 

Gode digitale hjelpemidler er lite utbredt i humanitære hjelpeorganisasjoner og mange har utdaterte verktøy for å mobilisere dersom en katastrofe skulle skje. WAID ønsker å bistå ved å utvikle gode digitale hjelpemidler for beredskap og bedre utnyttelse av humanitære ressurser. 

“Støtten vi får gjennom Forskningsrådet er avgjørende for at vi kan opprettholde driften og gjør det mulig for oss å skape arbeidsplasser, fortsette utviklingen og satse fullt på innovative og samfunnsnyttige prosjekter.”

“De neste ukene vil vi gjennomføre en rekke workshops for å sette en konkret plan med tydelige milepæler for det kommende året. I sommer flytter våre ansatte til Oslo for å utnytte muligheten til å jobbe fulle dager sammen som et team, for å utvikle løsningen, finjustere forretningsmodellen og legge en plan for kommersialisering og salg.”