Har du en idé?
Skriv den inn her så får du din egen veileder – helt gratis! (NB! Veiledningen er forbeholdt bare til studenter på NTNU)

All informasjon som sendes inn til Spark* behandles konfidensielt, og vil ikke deles utenfor Spark*. Alle Spark*-ansatte er underlagt en taushetserklæring. Hvis det er noen spørsmål om konfidensialitet eller deling av innsendt informasjon, ta kontakt med [email protected]

Ditt navn

E-post

Mobilnummer

Idé-tittel

Beskrivelse av idé

Teamet
Har du noen flere med i teamet?

Legg til
Legg til
Legg til
Legg til

Hva trenger du hjelp til?

Institutt ved NTNU

Hvor hørte du om Spark?

Jeg er student ved NTNU i Trondheim

Siden benytter cookies mot Google Analytics. For mer informasjon om vårt personvern les her.