TRØNDERENERGI-BIDRAGET

TrønderEnergi-Bidraget er vår måte å bidra til at gode idéer kan få hjulene i gang tidlig. Idéer som veiledes gjennom Spark* har mulighet til å søke om inntil 25.000 kr for å kunne verifisere teknologien eller markedet. Dette tilskuddet er ment å være det første økonomiske bidraget et oppstartsprosjekt fra NTNU får, og skal bidra til å ta en forretningsidé fra en tanke til et reelt produkt. TrønderEnergi-Bidraget arrangeres ca en gang i måneden og krever at oppstarten sender inn en kort søknad, og presenterer idéen for vårt panel. Tilskuddsordningen er ment for studenter ved NTNU.

 

Gjennom TrønderEnergi-Bidraget får oppstartsbedrifter lære hvordan man går frem for å søke penger, presentere foran et panel og hvordan man bør disponere penger i en tidlig fase. Dette er god kunnskap som studentene kan benytte videre i sine oppstartsprosjekter, eller i andre stillinger i næringslivet.

TrønderEnergi-Bidraget ble opprettet i 2014 og har siden den gang delt ut over 3,5 millioner NOK. Over 200 bedrifter har vært gjennom, og for mange har dette vært starten på et gründerliv. Kjente bedrifter som har fått tilskudd gjennom TrønderEnergi-Bidraget er Tise, Dropracks, Gobi, TrevareFabrikken, Graphiq og Wiral. 

Ved spørsmål, ta kontakt med din Spark-veileder eller send mail til [email protected]

Les våre retningslinjer her.

t

FAQ Søknad

 
Hvor lang skal søknaden være?

Maksimalt 3 sider. Legg gjerne ved bilder eller illustrasjoner av konseptet som vedlegg.

Kan vi få veiledning fra Spark* ved utfylling avsøknaden?

Ja, spør gjerne veilederen din i Spark for tips eller gjennomlesing før dere sender søknaden.

Hvor skal jeg sende søknaden?

Søknader sendes til [email protected]

Når er søknadsfristen?

I løpet av høstsemesteret i 2021 vil det avholdes flere runder med presentasjoner for panelet. Søknadsfristen for høstens runder 03.09, 24.09, 22.10 og 12.11 (kl. 15:59), og presentasjonene avholdes en uke senere, henholdvis 10.09, 01.10, 29.10 og 19.11. 

Hva bør jeg ha på plass før jeg søker?
Du bør ha gjort en innledende markedsundersøkelse som avdekker om det kan være markedspotensiale for forretningsideen. Det er også en styrke dersom dere kan vise til kontakt med kunder og brukere av produktet eller tjenesten.
Hvor mye kan jeg søke om?

Hvert prosjekt kan maksimalt motta kr 25 000. Tilskuddet kan innvilges i sin helhet, men det anbefales å søke mindre beløp over flere runder – til sammen opp til kr 25 000.

Hva er kriteriene for tildeling?

Se vilkår her. Dersom noe er uklart, ta kontakt med din veileder. 

t

FAQ Presentasjon

Hvor lenge varer presentasjonen?

5 minutter presentasjon og 5 minutter med spørsmål fra juryen.

Er det mulig å få veiledning i forkant av presentasjonen?

Ja! Ta kontakt med veilederen din i Spark*. Har du ikke en veileder enda? Registrer ideen din her.

Hva burde vi ta med i presentasjonen?
Dette må vurderes på bakgrunn av forretningsideen deres. Hvis det er lett å forstå og forklare ideen trenger dere ikke bruke for mye tid på dette. Presentasjonen burde ses på som en oppsummering av søknaden dere har sendt inn i forkant. Få frem hvilke milepæler som vil nås i prosjektperioden og hvorfor disse er vesentlig for å verifisere teknologien eller markedspotensialet til ideen.

Et forslag til disposisjon for presentasjonen følgerunder:1.Problembeskrivelse●Hvilket problem løser dere?2.Dagens løsninger på problemet3.Deres løsning●Hvordan skiller deres konsept seg ut fradet som allerede eksisterer påmarkedet?1.Marked●Hvem er kunden og hva er kundenytten?●Markedsstørrelse●Betalingsvillighet i markedet?1.Strategi●Forretningsmodell1.Budsjett og fremdriftsplan for pengesprøyten●Få frem hvorfor midlene er vesentlig for åsenke markedsmessige ellerteknologiske risikofaktorer vedforretningsideen.●Hva skal pengene konkret brukes til?●Hvordan er fremdriftsplanen forprosjektperioden?

Siden benytter cookies mot Google Analytics. For mer informasjon om vårt personvern les her.