Spark*NTNU søker ny Veiledersjef

Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU i Trondheim som har en forretningsidé. Per i dag er vi rett over 25 ansatte, og vi søker deg som ønsker å drifte og videreutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for studenter ved NTNU som vil utvikle en forretningside.

Som veiledersjef i Spark* NTNU har du overordnet ansvar for veiledningen i Spark*, og tilbudet til idéhavere. Du vil bistå veilederne i å sørge for at alle våre idéhavere for den oppfølgingen og hjelpen de trenger. Når en idé blir sendt inn til Spark*, er det du som mottar ideen og sørger for at idéhaveren blir koblet opp mot en egnet og tilgjengelig veileder. Du vil også holde oversikt og koble de som ønsker å bli med på et team med aktuelle idéhavere, oger ansvarlig for å sørge at Spark-basen er oppdatert. I rollen som veiledersjef, er det viktig at du kommuniserer og har tett kontakt med lederen i Spark*. En viktig oppgave her er å formidle statistikk og status på aktive og ikke-aktive idéer som leder skal rapportere videre.

Som veiledersjef er du en del av ledergruppen i Spark*. Dette innebærer at du skal delta på ledermøter, lede veiledermøter, formidle fremgang og status på fellesmøter, samt holde oversikt over idéstatistikk og videreutvikle løsningen for føring av ideer. Tilleggsoppgaver for veiledersjef er å foreslå og gjennomføre tiltak som skal styrke utvikling av veiledernes kompetanse, samt innhenting av tilbakemeldinger fra idéhavere.

Kort oppsummert er viktige arbeidsoppgaver:
-Ta i mot og koordinere innsendte idéer
-Følge opp at idéhavere får hjelpen og tilbudet de trenger
-Sørge for at veilederne holder Spark-basen oppdatert, og formidle statistikk til resten av ledergruppen.
-Lede veiledermøter
-Følge opp veiledere og foreslå kompetansehevingstiltak
-Være en aktiv del av ledergruppen

Lønnet opplæring vil bli gitt. Tiltredelse av stillingen skjer 10. oktober 2019. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden.

Søknad og CV sendes til [email protected] innen 27. september klokken 23.59. Aktuelle kandidater vil bli intervjuet fortløpende.