Spark* NTNU søker nye veiledere

Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. I dag er vi rundt 25 ansatte, og og vi søker nå nye veiledere til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og videreutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.

Som veileder er du med å utføre den viktigste delen av Spark* sitt tjenestetilbud. Du vil vil fungere som en kompis med peiling som hjelper idéhaver med forretningsutvikling, samt hjelper til å sikre fremgang i prosjektet.

Stillingen innebærer:

– Jobben er å være en “kompis med peiling” for andre studenter med forretningsidéer.

– Å bidra med kompetanse innen generell forretningsutvikling og fra ditt fagfelt, for å motivere og vise veien for tidligfase studententreprenører

– Arbeidstidene er fleksible. Derfor må du være strukturert og selvgående.

– Arbeidsoppgaver inkluderer veiledning, rapportering i databasen, møter, samt noe gjennomføring av promoteringstiltak og arrangement

– Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur

For å bli ansatt som veileder må du være student ved NTNU i Trondheim, ha minst ett år igjen på skolen, samt ha erfaring fra oppstartsaktiviteter.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ansettelse skjer i februar, og lønnet opplæring vil bli gitt. Stillingene er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden.

Søknad og CV sendes til ​[email protected]​ med [email protected]​ på kopi innen 17. februar klokken 23.59. Aktuelle kandidater vil bli intervjuet fortløpende.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Morten (idékoordinator) på [email protected] eller Alexander (leder) på [email protected]