Produktutviklere søkes til Ocean Access

Vil du jobbe med undervannsteknologi?

Vi søker produktutviklere innen:

  • Elektro
  • Maskin/mekanisk
  • Software/kybernetikk

Om Ocean Access

Ocean Access er en startup fra NTNU som lager en ny løsning for fjernovervåkning til havs. Vi utvikler en autonom havbøye som gjennom oppdriftskontroll kan bevege seg opp og ned gjennom vannkolonnen. Under storm eller ekstremvær vil havbøyen være nedsenket og beskyttet fra havoverflaten der bølgekreftene er størst. Havbøyen er koblet til en sensorplattform på havbunnen som kan operere over lang tid og samle inn data fra ulike sensorer.

Vår visjon er å drastisk senke kostnadene for datainnsamling fra havet og gjøre det mer tilgjengelig for maritim industri og forskning. Løsningen kan blant annet benyttes til miljøovervåkning og for å detektere olje- og gasslekkasjer fra undervannsinstallasjoner i offshore-industrien, eller til forskning og innsamling av viktig og verdifull havdata.

Om stillingen

Vi ønsker nå å utvide teamet og skal ansette produktutviklere innen elektronikk og maskin/mekanisk, samt software og kontrollsystemer. Gjennom denne stillingen vil du bli en sentral del av et lite, men voksende team i Ocean Access, og jobbe med teknologiutvikling i et produkts tidlig fase. Du vil derfor ha stor påvirkning på utviklingen av en spennende oppstartsbedrift og tilegne deg masse verdifulle erfaringer.

Om dette passer for deg, så vil vi gjerne høre fra deg og ber deg ta direkte kontakt med Andreas Mauritzen på [email protected]

For english, see: https://www.oceanaccess.no/about/

Siden benytter cookies mot Google Analytics. For mer informasjon om vårt personvern les her.