Produktutviklere søkes til Ocean Access

Vil du jobbe med undervannsteknologi? Vi søker produktutviklere innen kybernetikk og elektro!

Om Ocean Access

Ocean Access er en startup fra NTNU som lager en ny løsning for fjernovervåkning til havs. Vi utvikler en autonom, nedsenkbar havbøye som kan bevege seg opp og ned gjennom vannkolonnen. Havbøyen er koblet til en sensorplattform på havbunnen som kan operere over lang tid og samle inn data fra ulike sensorer.

Vår visjon er å drastisk senke kostnadene for datainnsamling fra havet og gjøre det mer tilgjengelig for maritim industri og forskning. Løsningen kan blant annet benyttes til miljøovervåkning og for å detektere olje- og gasslekkasjer fra undervannsinstallasjoner i offshore-industrien, eller til forskning og innsamling av viktig og verdifull havdata.

Om stillingen

Vi skal fremover jobbe med produktutvikling på bøyen vår og et annet spennende internprosjekt, og har bruk for kybernetikkbakgrunn for begge prosjektene. Gjennom denne stillingen vil du bli en sentral del av et lite, men voksende team i Ocean Access, og jobbe med teknologiutvikling i et produkts tidlig fase. Du vil derfor ha stor påvirkning på utviklingen av en spennende oppstartsbedrift og tilegne deg masse verdifulle erfaringer.

Om dette passer for deg, så vil vi gjerne høre fra deg! Ta gjerne direkte kontakt med Fredrik Lilleøkdal på [email protected]

For English, see: https://www.oceanaccess.no/about/

Siden benytter cookies mot Google Analytics. For mer informasjon om vårt personvern les her.