Økonom, HR og forretningsutvikler hos Bbryte

Vil du hjelpe oss å utvikle energilagring for fremtiden? Vi søker prosjektansvarlig.

I Bbryte spesialiserer vi oss innen miljøvennlige energilagringsløsninger for strømnettet. Vi utvikler i disse dager en innovativ løsning innen strømningsbatterier (Flow batteries), som vi planlegger å patentere. Vi har allerede fått finansiering og signert intensjonsavtale fra TrønderEnergi. Det vi trenger nå er din hjelp for å få realisert prosjektet!

Generelt om stillingen

Dette er en veldig teknisk oppstart som fører til at mye av fokuset er satt på den tekniske utformingen. Din jobb blir å sørge for at dette blir mulig! Du får muligheten til å jobbe i team på tvers av fagbakgrunner, og du vil kunne kontrollere utformingen av din stilling i stor grad. Stillingen er på 25% og forventes til å kunne kombineres med studier. Selv om du vil ha et hovedansvar så vil du ved ønske også kunne prøve deg på flere stillinger/ansvar i oppstarten. Vi har aktiviteter som kan jobbes med hjemmefra frem til samfunnssituasjon endres.

Gjøremål

Av alle stillingene vi lyser ut så er det denne som vil jobbe tettest opp mot kjerneteamet. Forretningsutvikling og strategi er i fokus her, samt sammen med kjerneteamet søke kapital fra offentlige midler, investorer, potensielle kunder, ol. Som føler av stadiet oppstarten er i nå så er mange arbeidsoppgaver flytende mellom teamet, dette fører til at du vil kunne jobbe med profilering, HR, kundesamtaler, og økonomi.

Det vi er ute etter

 • Handels-/ økonomi-/ administrasjon-student på 2. – 5. studieår
 • Engasjement og lærevillighet over erfaring
 • Noen som har en gnist for entreprenørskap, miljøet eller det grønnet skiftet
 • Jordnære folk som er villige til å legge ned en innsats.

Vi tilbyr

 • Unik erfaring og ansvar som prosjektansvarlig tidlig i karrieren
 • Godt arbeidsmiljø i et kult team. Vi er opptatt av å ha det gøy samtidig som vi arbeider målrettet.
 • Fast arbeidsplass på NTNU i  miljøet rundt Entreprenørskolen 
 • Muligheten til å jobbe i en oppstart, som er en spesiell opplevelse i seg selv
 • Innblikk i og erfaring med bedriftsutvikling og -styring i en tidlig fase
 • Varierte oppgaver  og utvikling innen flere roller
 • CV-fôr
 • Mulighet for framtidig betalt jobb eller eierandeler i selskapet
 • Fast arbeidsplass på NTNU
 • Ubegrenset mengde kaffe på kontoret

Vi tar imot søknader fortløpende. Ønsker oppstart snarest. Spørsmål om stillingen og søknader kan sendes til [email protected].

Siden benytter cookies mot Google Analytics. For mer informasjon om vårt personvern les her.