Nestleder for Spark* NTNU

Arbeidet som nestleder vil i stor grad handle om et godt samarbeid med leder. Leder og nestleder i Spark* jobber tett sammen, så det er opp til dem å finne den optimale arbeidsfordelingen og oppgavefordeling seg imellom. Nestleder fungerer også som leders stedfortreder og representerer Spark* i de sammenhenger leder ikke har mulighet til å møte.

Nestleder har sammen med leder ansvar for utvikling og drift av organisasjonen. Dette innebærer ledergruppemøter, økonomi, HR, oppfølging av eksterne interessenter og representering av Spark* i ulike arenaer.

Om Spark*

Spark* er en veiledningstjeneste for NTNU-studenter som har en forretningsidé. Tjenesten er gratis og lavterskel, og per i dag veileder vi mer enn 60 oppstartsbedrifter. Spark* er en viktig del av innovasjonsmiljøet på NTNU, i tett samarbeid med FRAM, Start NTNU og NTNUs Entreprenørskole. Sammen utgjør vi Norges mest spennende og engasjerte miljø for studentinnovasjon!

Spark* har 35 ansatte, og er drevet av studenter fra mange ulike studiebakgrunner. 

Vi kan tilby:

 • Nettverk og tilgang til Norges mest spennende og engasjerte miljø for studentinnovasjon
 • Fleksibel arbeidstide
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Gode muligheter for personlig utvikling og læring
 • Ledererfaring i trygge omgivelser

Egenskaper og ferdigheter som nestleder for Spark* NTNU bør inneha:

 • Interesse for arbeid med startups, og en grei oversikt over tilbud som finnes til studenter som ønsker å utvikle en idé. 
 • Overordnet økonomisk kompetanse.
 • Har erfaring med organisering av studentaktiviteter og annet organisasjonsarbeid.
 • Er strukturert og initiativrik 
 • Ønsker å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet og være med og bygge Spark* NTNU i lengre tid. 
 • Må være student


Veien videre:

 • Søknad og CV sendes til [email protected]​ innen 09.11.22  klokken 23.59. 
 • Tiltredelse og opplæring etter avtale . 

Ta kontakt med nestleder Kristian Sørgaard på mail [email protected] ved spørsmål om stillingen.