Markedsmedarbeider i WAID

Vil du bidra til å innovere den humanitære sektoren?

WAID er en nyoppstartet bedrift med utspring fra NTNUs Entreprenørskole og jobber med å tilgjengeliggjøre frivillige ressurser på en enklere og mer effektiv måte. Vår visjon er å gi frivillige mulighet til å bidra basert på sine interesser og for organisasjoner til å nå ut til flere enn de gjør i dag. Ved å bli en del av vårt team blir du en sentral del av et lite, men voksende team. Noe som vil gi deg mulighet til å påvirke hvilken retning bedriften tar fremover og tilegne deg masse erfaring knyttet til produktutvikling i tidlig fase. I dag jobber vi med å utvikle vårt første produkt for vår pilotkunde, Team Rubicon Norge, hvor vi bygger en tosidig plattform for samarbeid mellom organisasjon og frivillige. Grunnet større etterspørsel fra markedet ser vi nå behov for utvidelse av teamet. Vi ser etter deg som er selvdreven og engasjert i bransjen, og trenger teammedlemmer i følgende stilling:

Markedsmedarbeider:
Vi jobber tett opp mot eksisterende og potensielle nye markeder for vår plattform. En viktig del av WAID er  å inspirere og føre sammen både frivillige og frivillige organisasjoner. Så liker du å jobbe med mennesker, være kreativ så er dette stillingen for deg. Her vil du har mulighet til å være kreativ i form av ulike arrangementer, markedsaktiviteter og jobbe tett opp mot å utvikle WAID sin visjon. 

Da vi fremdeles er i tidlig fase og har lite kapital, vil stillingene i første omgang være en engasjementstilling, med mulighet for opparbeidelse av eierandeler eller lønn på sikt. 

Vi trenger engasjerte mennesker som deg, som kan hjelpe oss å innovere den humanitære sektoren! Er du interessert eller vil du vite mer om WAID og hva vi gjør?

Ta gjerne kontakt med oss på [email protected]

Siden benytter cookies mot Google Analytics. For mer informasjon om vårt personvern les her.