Månedens startup: WAID

Frivillige organisasjoner løser komplekse problemer og møter høye forventninger fra myndigheter, frivillige, brukere og samfunnet som helhet. WAID ønsker å utvikle en bedre løsning for rekruttering og bruk av frivillige og Karoline og Lina møtte oss for å prate mer om frivillig sektor, trender i bransjen og hvorfor deres forretningsidé er en løsning for fremtiden.

Navn på bedrift: WAID
Aktive i bedriften: Karoline Saastad (Co-Founder, administrativt og marked), Jonas Aakenes (Co-Founder, teknisk og økonomi), Simen Emil Eide Næss (utvikler), Nikolai Dokken (utvikler), Lina Tuddenham Haug (marked)

Hva heter oppstartsbedriften deres og hva driver dere med?
Karoline: Vi har en visjon om å bli et matchmakingsystem for frivillighet og frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner opplever at de ikke har nok folk ved større oppdrag som ikke er rutineoppdrag. Praksisen innebærer at det er anbud på oppdragene. En organisasjon vinner anbudet, men det kan være at det er flere organisasjoner som har både kompetanse og ressurser som kunne blitt brukt til det gitte prosjektet. Organisasjonen som blir valgt må starte en rekrutteringsprosess for å ansette til oppdraget, i stedet for å bruke direkte av de relevante ressursene som finnes, men som er låst til andre organisasjoner. Vi ønsker å åpne opp dette, slik at det blir mer fri flyt av frivillig arbeid, slik at man kan jobbe mer med sak, og ikke være like låst til restriksjonene til organisasjonene. 

Vi har en visjon om å bli
et matchmakingsystem
for frivillighet og frivillige

organisasjoner.

– Karoline, Co-Founder av WAID

Hvordan kom dere frem til at dette var et problem?
K: Det startet med syretest på CERN i forbindelse med første semester på Entreprenørskolen. Vi fikk et skiftplanleggingsverktøy og skulle sjekke hvem som kunne være interessert i dette. Ved å ringe rundt til ulike aktører kom vi frem til at 8 av 10 humanitære organisasjoner ikke har noe ordentlig system. De store organisasjonene har i utgangspunktet gode system, men fordi det er så mange avdelinger som opererer på ulike måter, så er det ikke et samlet system som fanger opp alt. Det var der det startet. Så samarbeidet vi med Kirkens Nødhjelp og fikk en mentor som har vært veldig hjelpsom. Han har hjulpet oss med å kartlegge verdikjedene, hvordan prosessene foregår og forstå beslutningsledd, og slik forstå . 

Dette er teamet i WAID. Fra venstre: Nikolai, Jonas, Lina, Karoline og Simen.

Hvordan har dere gått frem for å utvikle WAID?
K: Det vi driver med nå i startfasen er utvikling av softwareløsninger for humanitære organisasjoner for organisering av frivillig arbeid og kartlegging av ressurser. Mye av dette skjer per i dag gjennom Excel-skjemaer og Google docs. Det er tungvint og stor sannsynlighet for små menneskelige feil som kan få store konsekvenser. 

En utfordring for organisasjonene er også at folk flest har lite tillit til hva pengene brukes til, og organisasjonene har lite system for å vise frem hva de driver med. Vi skal bruke softwareløsningen vår for å vise frem hva pengene brukes til og hva slags prosjekter organisasjonene jobber med på en ryddig måte. Slik skaper vi transparens mellom organisasjoner, de frivillige og samfunnet. 

WAID har samarbeidet med Appfarm. Her er Simen (stripete genser) og Nikolai (grønn genser) på kurs for å få innføring i videreutvikling av WAIDs løsning.

Lina: Ellers har samarbeidet med Appfarm har vært helt essensielt for utviklingen av WAID. Vi slet med å få tak i proggere og Appfarm viste interesse for problemstillingen. Det er en no-code-løsning, noe som gjør det enkelt å lage prototyper – til og med for de uten teknisk utdannelse. Hjelpen vi har fått av Appfarm har vært uvurderlig, både den tekniske hjelpen og veiledningen vi har fått.

Hva skal dere jobbe med fremover? 
K: Kort fortalt skal vi bygge individuelle løsninger for frivillige organisasjoner for så å koble det sammen og fjerne siloene. Helt konkret lager vi en løsning for en organisasjon som heter Rubicon Norge. De rekrutterer, trener, utstyrer, organiserer og deployerer veteraner for å støtte i nødhjelpsarbeid over hele verden. Når løsningen er ferdig kan den brukes av andre frivillige organisasjoner. Det blir et slags styringssystem for hver enkelt. Når vi har fått inn nok organisasjoner, er tanken å åpne opp og skape et frivillig pool. Organisasjonene legger frem de oppdragene som er aktive og de frivillige legger frem sin kompetanse. 

Trenden går mot at folk
har lyst til jobbe for saken,
heller enn å låse seg til
en organisasjon.

– Lina, WAID

Dette vil fundamentalt endre rekruttering for frivillige organisasjoner. Hvorfor er det riktig retning for bransjen? 
L: Trenden går mot at folk har lyst til jobbe for saken, heller enn å låse seg til en organisasjon. Medlemstallet i frivillige organisasjoner går ned, så dette er en måte å tilpasse seg de frivilliges ønsker. Flere og flere frivillige er engasjert i flere organisasjoner, noe som igjen viser hvor viktig sak er fremfor organisasjon. 

WAID utvikler en løsning for Rubicon Norge, en organisasjon som rekrutterer, trener, utstyrer, organiserer og deployerer veteraner for å støtte i nødhjelpsarbeid over hele verden.

K: Mye av problemet handler i tillegg om transparens. De frivillige ser ikke hva arbeidet deres og innsatsen fører til og organisasjonene klarer ikke å følge opp de engasjerte. Man får kanskje en beskjed om at organisasjonen vil kontakte i løpet av to uker, men så hopper man over en linje i excel-arket og så har man mister en person. Vi vil gjøre det enklere å trekke ut nøkkeltall og relevant statistikk fra arbeidet. 

Hva skiller deres løsninger fra de eksisterende løsningene? 
K: Ingen har rettet seg mot nøyaktig samme problem, men flere aktører har prøvd å løse deler av problematikken. Det som skiller oss fra andre er at vi tilbyr litt av alt, det er en totalløsning. Det er absolutt organisasjoner og bedrifter som driver med det samme. Samtidig har ikke vi noe behov for å konkurrere med andre løsninger, da vil vi heller slå oss sammen og utarbeide en løsning som funker optimalt for bransjen. Jeg tror det er det som driver oss som jobber med denne typen problemstillinger.

L: Det at løsningen vår er en tosidig plattform er også et differensierende element. Organisasjonene skal kunne gi informasjon til de frivillige, men de frivillige har profiler som viser hvem de er og hva de kan bidra med. Det er slik vi skiller oss fra for eksempel frivillig.no. 

De frivillige fyller ut sin egen profil og sparer store mengder arbeid for de frivillige organisasjonene, som kan legge inn profilinformasjonen i sine system. 

I tillegg er det slik at frivillig sektor ikke har kontrakter og avtaler på samme måte som i kommersiell sektor. Mye sensitiv informasjon sendes for eksempel via mail. Dette er uheldig. Vår løsning er sånn sett mye sikrere enn de eksisterende løsningene. 

Karoline og Lina pitcher WAID på Join A Startup Night. Vil du bli med i deres oppstart? Se informasjon nederst på denne siden.

Hva er motivasjonen deres for å jobbe med dette?
K: For min del handler det om at bransjen, både frivillige organisasjoner og beredskap, ligger så langt etter kommersielle aktører. Potensialet er stort og skaleringsmulighetene er enorme. 

L: Jeg kjenner på en indre motivasjon, fordi det er mange muligheter for forbedring i denne tungrodde bransjen. Samtidig ønsker jeg gjerne å jobbe med frivillige organisasjoner senere. Jeg har vært mye frivillig tidligere og det er veldig styrete, så det er motiverende å vite at jeg forenkler og forbedrer opplevelsen til frivillige. 

Hva er deres beste tips til nye gründere?
K: Jeg tror det er viktig å jobbe i en oppstart med noe du brenner for. Ellers tror jeg det er lurt å tenke at arbeid med bedriften er en prosess som endrer seg kontinuerlig. Vi jobber ikke med nøyaktig samme løsning nå som da vi startet for et år siden, men vi holdt oss til bransjen og det som motiverer oss. 

Det er litt opp- og nedturer i
gründertilværelsen. Hvis du har
motivasjon til å jobbe med det
du driver med, er du bedre
rustet til å takle motgangen.

– Lina, WAID

L: Jeg er enig i det Karoline sier. Det er litt opp og nedturer i gründertilværelsen. Hvis du har motivasjon til å jobbe med det du driver med, er du bedre rustet til å takle motgangen. Mye av arbeidet i en oppstart er en skattejakt for å finne svar du ikke har. Når du liker det du skal undersøke, blir skattejakten mye mer interessant.

WAID er for tiden på utkikk etter flere engasjerte medlemmer til sin bedrift. De ser etter noen som motiveres av deres visjon om å tilgjengeliggjøre og styrke de frivillige ressursene.
Interessert? Ta kontakt via deres nettside
her.

————————————————————————————————————

Synes du det virker kult å jobbe i egen oppstartsbedrift? Meld inn din idé her.
Vil du bli med i en bedrift som allerede eksisterer? Meld interesse her.
Vil du lese mer om Spark*-bedriftene? Her er noen av de du kan lese om:
Factsplat – Organiserer Internett og visualiserer din personlige bruk
Heft – Den ultimate strikkeappen
Stready – Appen som lar deg tjene penger på å nå dine treningsmål
AnyTimeBed – Sovestasjoner på 10kvm skal gjøre senger tilgjengelig overalt