Månedens startup: Umble

Denne månedens startup er Umble – et kreativt studio som smelter sammen designmetoder og entreprenørskap for å generere, prototype og validere nye konsepter. Etter noen tøffe koronamåneder jobber nå startupen på sprengt kapasitet – og ser etter flere engasjerte teammedlemmer. Vi i Spark* NTNU har tatt en prat med daglig leder i Umble, Sondre Kvam!

Hvem er du og hvorfor ønsket du å starte noe eget?

Jeg heter Sondre og skriver master i industriell design ved NTNU. Jeg og tre studievenner startet Umble 31. januar i år, og vi har fått veiledning av Spark* siden tidlig januar. I dag er vi fem ansatte: Bao Nguyen, Tobias Wulvik, Magnus Lie Fridheim, Julie Lanes Severinsen og meg.

Sondre Kvam i Umble

Alle av teammedlemmene har vært involvert i startups tidligere og synes dette har vært givende. I tillegg hadde vi flere egne idéer vi ville teste ut, og fant ut at det hadde vært spennende å starte noe selv!

Helt kort – hva er Umble?

Umble består av to forretningsområder, hvor den første kombinerer entreprenørskapsmetoder og design for å hjelpe gründere med markedsvalidering av nye produkter. Den andre delen består av å hele tiden investere i nye, interne prosjekter og idéer, med potensiale til å bli frittstående oppstartsbedrifter. Hittil har vi erfart at denne kombinasjonen fungerer godt, og vi har nå kommet såpass godt i gang at alle vi fire som startet Umble skal satse på dette når vi er ferdige med å studere.

Hva legger dere i begrepet “design”?

Design har blitt et slags samlebegrep for ting som egentlig er veldig forskjellige, og ofte er det utydelig om folk sikter til grafisk design, UX-design, interaksjonsdesign når de snakker om “design”. For oss er begrepet design en måte å forme produkter på slik at de føles som en naturlig utvidelse av kroppen. Design handler derfor også om å velge hva slags produkt man skal utvikle i utgangspunktet, og dette henger tett sammen med entreprenørskap.

“Design er en måte å forme produkter slik at de føles som en naturlig utvidelse av kroppen”

Sondre Kvam

Hva er deres kjernevirksomhet?

Vi har en visjon om at alle gründere starter med design. Et fundamentalt problem hos de aller fleste mennesker er at de mener de selv er i stand til å vurdere hvorvidt en hvilken som helst idé eller løsning er god eller dårlig. Det stemmer som oftest ikke, og bruk av designere redusere sjansen for skivebom. 

Bao Nguyen i Umble med sin egen AR-figur

Nye produkter må oppfylle tre krav: de må være teknologisk gjennomførbare, ha en forretningsmodell som genererer overskudd og være noe folk vil ha eller trenger. Sistnevnte står sentralt i designfaget, og dyktige designere finner løsninger som også er gjennomførbare og økonomisk forsvarlige. 

Som nesten ferdigutdannede designere ved NTNU sitter vi med mye verdifull kompetanse om design, og tilbyr konsulenttjenester som skal hjelpe til med å finne product-market-fit (markedsvalidering). Tjenestetilbudet vårt retter seg hovedsakelig mot startups, men også større selskaper, fordi det kan sitte kjempeflinke gründere i store, tunge konsern hvor ting går treigt.

En annen viktig del av forretningsmodellen er at vi investerer i interne prosjekter. Disse prosjektene får stramme budsjetter, mål og deadlines, og om man ikke når opp til målene skrapes prosjektet. Vi jobber for å etablere en modell der interngründere får større eierandeler i prosjektene sine, men også må ta ekte risiko, eksempelvis ved å si fra seg lønna.

Vi prøver å sørge for at hele bedriften er drevet på samme måte, og at de ansatte har denne risikoen til felles med kundene vi hjelper. En del av denne strategien er å ta fastpris for alle oppdrag. Dette gir oss insentiv til å levere et godt produkt så effektivt som mulig, samtidig som at kundene føler en trygghet ved at vi deler risikoen med dem. 

Julie Lanes Severinsen i Umble

Har dere mange konkurrenter i designmarkedet?

Det finnes flere konsulenthus som har en lignende modell som oss, hvor man leverer konsulenttjenester og starter oppstartsbedrifter i tillegg, men få av disse er rettet mot design. Det er få aktører som kombinerer entreprenørskapsmetoder og design, og samtidig bruker overskuddet til å investere i egne oppstartsidéer. 

En av konkurrentene våre er et større designkonsulenthus som også starter egne bedrifter. Forskjellen er at tjenestene de leverer utad ikke er rettet mot gründere, slik som vår virksomhet er. Andre konkurrenter fokuserer på merkevare- og identitetsbygging av startups, og ikke inn mot selve produktet. Det som gjør oss unike er derfor at vi er rettet mot markedsvalideringen av produkter, som krever at vi setter oss inn i den totale strategien til kunden. 

Tobias Wulvik i Umble

Vi tror dette er et felt hvor mye kommer til å skje på kort tid, og da vil det bli avgjørende å etablere seg som gründernes beste valg. I høst har vi begynt å ta prosjekter fra flere av de største designaktørene i Trondheim, noe som viser at vi har kommet oss opp på et konkurransedyktig nivå – Det synes vi er kult! 

Hvilket prosjekt har vært det kuleste dere har vært med på?

Samarbeidet med Folkeinvest har vært veldig viktig for oss, i og med at det har vart over en lengre periode og vi har kunnet se nytten av det vi har gjort. I tillegg støtter vi Folkeinvest sin visjon, nemlig å demokratisere aksjehandel av unoterte aksjer, fullt og helt. De jobber med å gjøre dette tilgjengelig for alle, og det forenkler også prosessen med å kunne kjøpe seg inn i oppstartsbedrifter. Dette gjør at alle hele Norge kan være med på å bestemme hvilke bedrifter som skal vokse opp å overleve, samt at mindre bedrifter kan hente penger. Dette er utrolig samfunnsnyttig og støtter oppstartene vi gjerne vil hjelpe. 

Vår rolle i Folkeinvest har vært å forstå motivasjonen og driverne for brukerne av plattformen, og hvordan produktet skal utvikles for å passe med visjonen deres. Realiteten er at økonomisk vinning kun er én av mange årsaker til at folk ønsker å investere i oppstartsbedrifter. Gjennom en haug intervjuer, dataanalyse og tester har vi hjulpet Folkeinvest med å forstå menneskene på plattformen. Dette tar de med seg videre i produktutviklingen og samarbeidet.

Hvordan var det å være startup da koronapandemien kom til Norge?

Det var helt jævlig. De første månedene av 2020 omsatte vi omtrent en halv million kroner, mens det i de tre følgende månedene var null kroner i omsetning. Omtrent ingenting ble generert før vi fikk nye kontrakter igjen i juni. Da Norge stengte ned hadde vi kun vært registrert som selskap i litt over én måned og vi var veldig umodne som bedrift. Vi hadde ikke peiling på hvordan vi skulle forholde oss til det. 

For å få fart på ting prøvde vi blant annet å lage en reklamekampanje for HelseNorge med interaktive reklamer for å drive på med informasjonsspredning om COVID-19. De anbudene tapte vi mot større og sterkere selskaper. Til slutt begynte vi med “cold calling”, som kan sammenlignes med å tigge om penger – og det var virkelig ikke gøy. Dette fikk oss til å innse at vi har vært dyktige på faget, men ikke på å selge oss inn hos ukjente. 

Heldigvis har vi hatt noen som har sett at vi kan levere på et sterkt faglig nivå, og jeg tror vi har kommet styrket ut av situasjonen.

Magnus Lie Fridheim i Umble

Sprengt kapasitet

Etter noen tøffe måneder i vår har vi nå igjen fått mye å gjøre, og jobber for øyeblikket på sprengt kapasitet. Vi har derfor store planer om å ansette flere engasjerte medlemmer!

Når vi hjelper oppstartsbedrifter finne veien, er det bred kompetanse som gjelder. Å være en designer betyr ikke å være god til å tegne eller å “lage fine ting”, men å ta utgangspunkt i mennesket for å løse problemer. Derfor trenger vi forskjellige folk. Vi har behov for forretningsutviklere som forstår hvordan du kan finansiere produkter på en måte som føles rettferdig og naturlig for sluttbrukeren. Vi trenger også raske fullstack- og frontend-utviklere som bygger løsninger som løfter brukerne opp og hjelper dem i mål. Det viktigste er at man er trigget av visjonen vår!

Umbles medlemmer og samarbeidspartnere representert som AR-figurer

Hvor er Umble om ett år?

Vi er jo ferdige til våren, og vil da satse hardt på å etablere oss i Oslo. Vi vet av erfaring at NTNU-studenter kan konkurrere på nasjonalt nivå om de får sjansen, så vi vil derfor også holde et Trondheimskontor gående med sterk tilknytning til NTNU. Vi tror det er en fordel for oss at vi er en del av oppstartsmiljøet her i Trondheim, som vi hittil har vært via Spark*, Digs og NTNU, fordi man hele tiden krasjer inn i andre mennesker og idéer. På sikt er tanken av vi får et hovedkontor i Oslo, i tillegg til Trondheimskontoret vi har i dag. 

Til slutt håper jeg at vi når omsetningsmålene for 2020, til tross for noen tøffe vår-måneder. Hvis vi får til det kan jeg ta meg juleferie med god samvittighet – det hadde vært fett.

Vil du lese mer om Umble? Sjekk ut nettsiden deres HER og Instagram-kontoen deres HER!

Alle bildene er tatt fra Umbles nettside og Instagram

Siden benytter cookies mot Google Analytics. For mer informasjon om vårt personvern les her.