Månedens startup: Realfagshjelpen

Realfagshjelpen, som først het MathAid, ble startet i 2016 av tre klassekamerater som på den tiden gikk i andre klasse på industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Det som startet som en idé om å utnytte studentenes kompetanse, har nå utviklet seg til en bedrift med 60 lærere fordelt over Trondheim, Bergen og Oslo. Ved hjelp av disse, samt et driftsteam, får omkring 100 elever privatundervisning av norges skarpeste realfagshjerner. Spark* tok en prat med Realfagshjelpens daglige leder i første halvdel av 2021, Anders Danielsen.


Først og fremst; Hvem står bak Realfagshjelpen, og hva var årsaken til at det var akkurat denne ideen som ble satt ut i livet?

Realfagshjelpen ble startet i 2016 av Jakob Erikstad, Fredrik Hjartsjø Kittelsen og Magnus Lysholm Lian. De la merke til at NTNU hadde en helt unik tilgang på mange flinke folk, som sitter på verdifull kunnskap. Det ble grunnlaget for det som da het MathAid, og som i dag har vokst til en Realfagshjelpen, en bedrift med 60 lærere som hjelper elever over hele landet.

Hva fikk deg til å engasjere deg i Realfagshjelpen, og hvordan har veien vært derifra?

Jeg ble involvert med markedsføring for startupen MovieMask tidlig i studieforløpet. Som et resultat av det ble jeg derfor etterhvert kontaktet av en ansatt i Realfagshjelpen, og startet som markedsføringsansatt for dem i begynnelsen av 2020. Høsten 2021 tok jeg over som CMO, og i 2021 har jeg sittet som daglig leder.

Hvem kan få hjelp av Realfagshjelpen?

Alt fra elever ved videregående skole og grunnskolen, til universitetsstudenter og privatister, har mulighet til å få undervisning og hjelp hos oss. Vi tilbyr både fysisk en-til-en undervisning i Trondheim, Oslo og Bergen, samt digital undervisning til elever over hele landet. Enten om du ønsker litt ekstra hjelp til å forstå pensum, eller toppkarakter i et fag, hjelper vi deg på veien dit. I tillegg stiller vi med med en vikarløsning som tilkallingsvakt for Birralee International School Trondheim.

Det finnes flere plattformer for hjelp innenfor utdanning på markedet. Hva skiller Realfagshjelpen fra resten?

Det som kjennetegner Realfagshjelpen er lærere i toppklasse. Vi stiller svært høye kompetansekrav til våre lærere. Det reflekteres i ansettelsesprosessen, som blant annet involverer caseløsning. De blir derfor kompensert deretter, i tillegg at de blir utstyrt med verktøyene de trenger for å holde undervisningen på best mulig måte. Elevene våre skal være sikre på at de får hjelp fra de beste studentene i sitt felt, slik at vi kan oppfylle visjonen vår: Å spre kunnskap.

Hvordan har koronapandemien påvirket dere?

Som for alle andre, har det blitt fokus på digitalisering. Før pandemien foregikk omtrent all undervisning fysisk, mens vi nå har stabilisert oss på omtrent 50% digital undervisning. I tillegg har det blitt vanskeligere med teambuilding, ettersom man ikke har mulighet til å møtes som tidligere. Et sosialt høydepunkt i løpet av semesteret er for eksempel strategiseminarene (stratsem), som er en workshop kombinert med festligheter. I vår ble det flyttet tre ganger i løpet av semesteret på grunn av smittevernhensyn, men vi håper det blir mulig å arrangere denne høsten.

Hvordan føler dere at Spark* har hjulpet dere som startup?

Gjennom Spark* får du tilgang på en veileder. Vi har opplevd det som svært hjelpsomt å ha en denne personen med erfaringer innenfor oppstartsfasen å sparre med. I tillegg har vi kjent på følelsen at man ikke kun har spark-veilederen sin i ryggen, men hele teamet. Ved utfordringer der både vi og veilederen vår har vært usikre har flere fra Spark* blitt involvert, noe vi har satt stor pris på.

Hva er det morsomste med å drive startup?

Å kunne drive og påvirke startupen i en gitt retning gjennom å utvikle prosjekter med en reell verdi for de som jobber med det. I tillegg er det givende å kunne møte nye folk, gi de en sosial arena og motivere til å gjøre en god jobb.

Hvordan bidrar Spark* til utviklingen? 

Spark* har hjulpet oss helt siden oppstart, men i det siste har vi har fått mye god hjelp av veilederen vår Carla. Vi er i en prosess for å skaffe fysiske kontorer for startupen, og hun sitter på mye kunnskap som kommer nyttig med.  

Hva står på dagsagendaen i tiden framover?

Først og fremst ønsker vi fysiske kontorer. I tillegg ønsker vi at flere av utvikle f.eks. tjenester for intern kommunikasjon selv, slik at man ikke er avhengig av eksterne leverandører for dette. I sommer, som i fjor, tilbød vi Summer Internship for motiverte studenter, der blant annet utvikling av slike IT-løsninger er relevante caser.

Hvor er Realfagshjelpen om fem år?

Først og fremst ønsker vi fysiske kontorer. I tillegg ønsker vi at flere av utvikle f.eks. tjenester for intern kommunikasjon selv, slik at man ikke er avhengig av eksterne leverandører for dette. I sommer, som i fjor, tilbød vi Summer Internship for motiverte studenter, der blant annet utvikling av slike IT-løsninger er relevante caser.

Har du noen tips til de som sitter inne med en idé, eller ønsker å bli en del av innovasjonsmiljøet?

Jeg vil tipse de om å bli med i et miljø eller et nettverk som kan hjelpe de på veien. Å ta del i en startup kan være lurt for å se hvilken vei man kan gå og hvilke muligheter man har, før man eventuelt kan gå ut og starte sitt eget. Erfaring og nettverk er alltid nyttig. Prat med andre engasjerte om ideen din – man blir fort blind på sin egen idé, og ved å sparre med folk du vet at vil deg godt, kan du få utfordret både ideen og tankesettet ditt.

Akkurat nå søker Realfagshjelpen en dyktig utvikler til driftsteamet sitt, samt flere lærere. Interessert? Du kan lese mer om stillingene her.