Månedens startup: Mepo

Månedens startup er Mepo – en psykologtjeneste som kobler psykologer og kunder på en måte som skal øke tilgjengeligheten og korte ned på lengden på ventelistene. Startupen har i dag fire medlemmer, og Spark* har tatt en prat med daglig leder i Mepo, Sigurd Andresen, for å høre hvordan prosessen har vært hittil. 


Hvem startet Mepo og hvem jobber der i dag?

Ideen til selskapet ble først skapt av Johan Agerup Rangnes, profesjonsstudent på 5. året i psykologi ved NTNU, mens han jobbet som assistent for Edona Zilkiqi i et digitalt psykologifirma. Edona Zilkiqi jobbet på den tiden som psykolog og var ansvarlig for nettklinikken i selskapet. Sammen begynte de å diskutere en enklere og mer helhetlig løsning for psykologer over hele landet. Ideen ble ikke til realitet før et møte mellom Sigurd Nord Andresen og Johan Agerup Rangnes. Sigurd Andresen jobbet i Realfagshjelpen som er et selskap som leverer privatlærere til elever. Han hadde kunnskap om hvordan man tar hånd om mennesker med kompetanse som yter en tjeneste, og hvordan gjøre dette til virkelighet for bedriften. Sammen med ham tok han med seg Selma Øfsthus Gravir, som hadde hjulpet ham med den essensielle markedsføringen som trengtes for å utvikle en merkevare og et produkt som skulle nå folket.

Medarbeiderne i Mepo. Til venstre: Selma Øfsthus Gravir
og Sigurd Andresen. Til høyre: Johan Agerup Rangnes og Edona Zilkiqi.

I dag er vi fortsatt kun oss fire, men ettersom vi nå går inn i en oppskaleringsfase ser vi etter flere til driftsteamet med oppstart sommer/høst. Vi har en intern fra psykologistudiet og en markedsfører på vei inn, men søker også en forretningsutvikler. Stillingsannonsen finner du her.

Hva var bakgrunnen for at dere ønsket å starte Mepo?

Gjennom møte med det private psykologmarkedet gjenkjente vi et ønske fra pasienter om å få et bredere tilbud og oversikt over privatpraktiserende psykologer. Med strenge prioriteringskrav og lange ventelister i offentlig sektor tyr mange med mentale problemer til det private, men tilbudet er ofte lite informativt og lite oversiktlig. De fleste private psykologaktører fokuserer på å tilby ulike behandlingstilbud og terapiformer, men er ikke veldig informative når det kommer til alternativer innenfor behandling eller pris. Fra dette kom ideen om å skape en samlende plattform for det mangfoldet av tilbud der ute. På den måten vil vi gjøre det private psykologmarkedet mer oversiktlig for kundene. På den andre siden så vi at med standardiseringen av offentlig helsesektor var det enkelte psykologer som kunne tenke seg å jobbe privat. Ved å jobbe privat får du mer faglig frihet og bedre timelønn. Samtidig er det ikke lett å starte på egenhånd. Man må markedsføre, ha systemer for betaling og journalskriving, kontor og i tillegg har de fleste et ønske om kollegial støtte og veiledning. Ved å løse de nevnte utfordringene for psykologene senker vi terskelen for å starte privat, om de ønsker på heltid eller deltid.

Hvordan har prosessen vært hittil?

Våren 2020 ble brukt på innledende markedsundersøkelser. Da vi fikk verifisert et tydelig behov hos begge sider av vår tosidige plattform, opprettet vi Mepo Psykologtjenesten AS sommeren 2020. Den påfølgende høsten utviklet vi tjenesten med kontinuerlig kundetesting og revidering, og lanserte tjenesten i mars 2021.

Hvilken fase er dere i nå, og hva er planene framover?

Siden lansering har vi begynt å opparbeide en psykolog- og kundebase, og fremover er det fokus på oppskalering. Vi kommer til å fortsette utviklingen i Trondheim med fokus på skalerbarhet som vil muliggjøre lansering i Oslo til høsten.

Hvilke utfordringer har dere støtt på underveis?

I møte med et hav av informasjon og tidsfrister er gode arbeidsholdninger viktig. Ofte kan man ha forskjellige arbeidsholdninger og måter å arbeide på som ikke nødvendigvis overlapper hverandre. Det å enes om hvordan man skal jobbe sammen er viktig for en bedrift, og var en utfordring da vi startet siden vi kom fra to ulike bedrifter med hver sin arbeidskultur. Slike utfordringer og uoverensstemmelser vil man alltid møte når man jobber sammen med andre, og da er den viktigste delen av et velfungerende selskap: kommunikasjon. Kommunikasjon vil alltid være utfordrende i varierende grad. Man er helt avhengig av å kunne kommunisere godt for å gjøre gode beslutninger. Beslutninger som bygger på kunnskap og statistikk, ikke meninger og antagelser. Vi har sammen jobbet med å ha diskusjoner og gi tilbakemelding på en sånn måte at vi alle er klar over at det er for bedriftens beste. Så lenge vi er forent rundt målet om at alt vi gjør er bygget på et ønske om bedriftens fremgang så kan vi ikke trå feil.

Hvordan føler dere at Spark* har hjulpet dere som startup?

Gjennom Spark* får du tilgang på en veileder. Vi har opplevd det som svært hjelpsomt å ha en denne personen med erfaringer innenfor oppstartsfasen å sparre med. I tillegg har vi kjent på følelsen at man ikke kun har spark-veilederen sin i ryggen, men hele teamet. Ved utfordringer der både vi og veilederen vår har vært usikre har flere fra Spark* blitt involvert, noe vi har satt stor pris på.

Hva er det mest givende med å drive med startup? 

“Mest mulig riktig behandling, til flest mulig” var visjonen vår da vi startet opp sommeren 2020. Å kunne skape noe eget, få tilbakemeldinger og se at det du skaper faktisk bidrar til å utgjøre en forskjell betyr mye. Vi kommer til å etterstrebe denne visjonen og fortsette å nå ut til flere. 

Hvilke tips vil du gi til andre som ønsker å starte noe eget? 

Ofte tenker man at man må ha en veldig god idé for å starte et oppstartsselskap, men en god idé starter alltid med et problem. Hvis du ser etter problemer i ditt fagfelt, som du tenker at du kan ha en løsning på, så har du tatt første steget. Andre steg er å teste om ideen er realiserbar. Gjør markedsundersøkelser før du gjør noe som helst, for å se om ideen din er levedyktig. Mange begynner for tidlig uten å ha gjort noen innledende markedsundersøkelser som vil koste deg etter f.eks ett år med utvikling når du ser at ingen egentlig ønsker ideen din. Tredje steg er å finne det teamet som kan hjelpe deg. En bedrift eksisterer ikke uten menneskene i den, og jo flinkere folk, desto bedre blir bedriften. Resten av stegene er opp til deg. Hopp i det og det verste som kan skje er at du sitter igjen med mye erfaring som er vanskelig å opparbeide seg på andre måter.

Siden benytter cookies mot Google Analytics. For mer informasjon om vårt personvern les her.