Månedens startup: Fornix

Fornix skal gjøre verden til et bedre sted – en fobi av gangen!

Aktive i bedriften: Viktor Akse (daglig leder), Markus Haraldseid (teknisk ansvarlig), Vilde Wettergreen (kommunikasjonsansvarlig), Anna Christina Thorsheim (økonomisk ansvarlig), Elise Rimer og Lars Husby (psykologistudenter, skriver hovedoppgave om Fornix), Johnny Nguyen, Petter Lohne og Kenan Mahic (teknikere), Maiken Kvalvåg (event)

Hva gjør dere i Fornix?
I Fornix jobber vi med å effektivisere eksponeringsterapi ved hjelp av VR teknologi. Mennesker som sliter med fobier kan da eksponeres gradvis for disse i et virtuelt miljø uten å måtte bevege seg ut fra psykologen sitt kontor. Vi kan gjøre dette for en rekke fobier som det ellers er vanskelig å behandle slik som flyskrekk.

Hvordan startet Fornix?
Det startet i faget Venture Cup – Entreprenørskap våren 2019. Vi skulle danne grupper og bestemme oss for en hypotetisk forretningside og skrive en forretningsplan til denne ideen. Markus er ekstremt dyktig på VR. Vi satt tilfeldigvis ved siden av hverandre og drodlet litt. “La oss gjøre noe med VR”, sa Markus. Så tenkte vi litt til og kom frem til at vi ville utvikle VR-basert eksponeringsterapi for mennesker med fobier og angstlidelser. Det utviklet seg fra en idé til noe som vi gjerne hadde lyst til å drive med, også etter og utover faget. Anna Christina kontaktet oss en gang i forelesning og sa at hun var interessert i å bli med, og slik ble Fornix til.

“La oss gjøre noe med VR,” sa Markus.
Så tenkte vi litt til og kom frem til at vi
ville utvikle VR-basert eksponeringsterapi
for mennesker med fobier og angstlidelser

– Viktor Akse, daglig leder i Fornix

Hvor mange er dere nå på teamet og hvilke roller har de ulike?
Nå er vi 9 stykker på teamet, fordelt på de som er seriøst investert til de som jobber litt med det på siden. Selv er jeg daglig leder. Markus er teknisk ansvarlig. Han har hittil utviklet all den programvaren vi har. Anna Christina er økonomisk ansvarlig. Vilde er kommunikasjonsansvarlig. Kenan, Johnny og Petter jobber med VR-utvikling og Maiken tar seg av alt som omhandler HR og event. Vi har fått med to psykologistudenter, Lars og Elise, som skriver sin hovedoppgave i psykologi om oss og produktet vårt. De er på kontoret og hjelper oss en dag i uken med det kliniske.

Viktor Akse, daglig leder i Fornix, holder pitch på Join A Startup Night 3. mars 2020.

Hva motiverer dere i arbeidet med VR innen psykologi?
VR-teknologi er en voksende teknologi. Det har det vært lenge, men spesielt de siste årene har teknologien forbedret seg mye og blitt brukt i økende grad i industrien. Vi tror på en sterk vekst i årene fremover og det er gøy å være med på det rette tidspunktet. Vi vil være seriøst investert nå, slik at vi kan være på toppen når det vokser seg større. 

Det andre gjelder det psykologirelaterte. Her er det absolutt et potensiale. Det er bevist forskningsmessig at VR-behandling gir gode resultater. Her også er timingen god. Tidligere har man brukt utstyr av dårlig kvalitet og det har ikke vært like lett å selge og bruke i praksis. Med nyere utstyr, tror vi at det både er bedre, lett å bruke og billig, og dermed noe som psykologer verden over ønsker å bruke. Markedsundersøkelsene våre viser at det er stor interesse og engasjement blant psykologer for det vi har og de er villige til å betale for det. 

Helt avgjørende er det også at vi har muligheten til å gjøre verden til et bedre sted fra et mentalt helse perspektiv. Vi kan bidra til at det blir færre mennesker som sliter med angstlidelser gjennom en mer effektiv behandling. Dette kan ha spill-over effekter for resten av samfunnet. Det kan gjøre samfunnet mer produktivt, for eksempel. 

Alt i alt er det god timing
på VR-teknologien, det er god
timing i markedet vi skal etablere oss i
og vi har muligheten til å bidra til at
færre sliter med angstlidelser.
Hvis ikke det er et godt case,
så vet ikke jeg!

– Viktor Akse, daglig leder i Fornix

Viktor Akse, Lars Husby, Elise Rimer, Markus Haraldseid og resten av gjengen i Fornix har kontorplass på Gründerbrakka.

Kan du fortelle litt om hva dere har jobbet med frem til nå?
Til nå har vi laget en testbar prototype som vi skal sende ut til pilotkunder for høydeskrekk. Det er to forskjellige scenarioer der du i økende grad utsettes for varierende høyder. Vi har fått mye økonomisk støtte for Instituttet for psykologi, fordi de har tro på det vi utvikler. Vi har fått plass på Gründerbrakka. Vi har fått penger fra NTNU Discovery og Spark og har brukt denne støtten til å kjøpe inn mye teknisk utstyr av høy kvalitet. Vi har kommet i god kontakt med markedet og opprettholdt god kontakt. Markedet har gitt oss bekreftelse på en betydelig markedsinteresse. 

Nå jobber vi med en del fobier parallelt og jobber spesielt med å tilby en tjeneste for de som har odontofobi, altså tannlegeskrekk. Det er omtrent 10% av befolkningen som har alt fra lett til sterk odontofobi. Løsningen i dag innebærer 10 timer per pasient i spesialbehandling for å kurere det. Vår løsning kan få samme resultater på en time, kanskje mindre.  

Vi har en VR-løsning som vi har bevis
på at er mer effektiv enn eksisterende
behandlingsmetoder.

– Viktor Akse, daglig leder i Fornix

Hva er planene deres fremover? 
Vår visjon er å bidra til et samfunn der færre lider av angstlidelser og bruke VR til å nå det målet. På sikt ønsker vi å bruke VR til å forbedre samfunnet fra mange forskjellige industrier. Når Fornix blir stabilt ønsker vi å branche ut til flere industrier gjennom søsterselskaper som drar nytte av Fornix sin ekspertise. 

Om fem år ønsker vi å være en seriøs aktør i Europa innen behandling av fobier og angstlidelser ved hjelp av VR: Vi har en plan om at innen utgangen av syv år fra nå skal vi ha 20% saturering i markedet i Europa. Det er et veldig ambisiøst mål. Vi har laget en veldig detaljert stegvis plan de neste årene for å nå det. Vi valgte dette fordi det er realistisk mulig dersom vi står på og jobber hardt. Dersom vi har nådd 20% av det europeiske markedet om noen år, er ikke bare selskapet veldig levedyktig og har skikkelig omsetning, men det er også først da vi er i en posisjon der vi kan nå visjonen vår. Vi kommer til å ha en såpass stor innvirkning i helsemiljøet at man i hele Europa vil kunne tilby behandling av fobier og angstlidelser med VR.

Fornix jobber med å utvikle programvare for å behandle angst og fobier. Her er Vilde Wettergreen og Markus Haraldseid i full gang med å filme klipp til programvaren for høydeskrekk.

Hva er dine tips til en som ønsker å bli grunder og drive med entreprenørskap?
Jeg kan si noe som kommer ut fra en filosofi som er helt sentral, ikke bare i min arbeidsfilosofi, men mitt livssyn. Dersom du har en visjon for noe du vil skape, uansett hva det er, så må du ha det rette teamet med deg. Det er ingen som klarer å gjøre dette på egenhånd – du må gjøre det som en del av et team. Har du det rette teamet, så får du det til. Har du ikke det rette teamet, så får du det ikke til. 

For meg har team har vært fokus fra dag én. Teamet skal bestå av folk med kompetanse innenfor de relevante områdene og være flinke på det de gjør, og teamet må være happy. Du må jobbe for å skape en kultur med åpen og trygg kommunikasjon, slik at folk føler at de er en del av et samfunn som bryr seg om dem. Rett kompetanse, at folk er trygge og føler seg hørt og at de trives sammen – det vil jeg si er det viktigste.

Dersom du har en visjon for noe du
vil skape, uansett hva det er,
så må du ha det rette teamet
med deg. Det er ingen som klarer å
gjøre dette på egenhånd – du må gjøre
det som en del av et team.

– Viktor Akse, daglig leder i Fornix

Er det noe som har overrasket deg gjennom arbeidet med egen bedrift? 
Man må gi mye av seg selv i et miljø og en situasjon som krever mye. Det er krevende å starte en bedrift med noen andre, og man vokser mye og lærer mye om seg selv. Jeg tror de fleste vil bli overrasket over hva der er gode på og ikke. Ofte er ikke ting helt slik man tror.

Jeg er en stor tilhenger av å bruke de talentene man har fullt og helt innad i en bedrift. Ting du kan så bra at du kunne gjort det i søvne er nettopp det man burde bruke den våkne tiden sin på. Jeg tror at man kan gjøre det meste i verden dersom man vil, men jeg ser ikke poenget i å stange i veggen med en oppgave om det er noen andre som kan gjøre samme oppgave med mye mindre innsats. 

Jeg trodde jeg var god på finansielle og økonomiske analyser relatert til produktet. Jeg skjønte raskt at det er noe jeg kan gjøre, men det er ikke noe jeg har talent for. Det er andre i gruppen som kan gjøre dette bedre og raskere enn meg. Er det en ting jeg ikke så for meg at jeg ikke skulle mestre så godt, og som jeg har innsett at jeg er veldig god på, så er det å lede og administrere et team.

—————————————————————————–

Synes du det virker kult å jobbe i egen oppstartsbedrift? Meld inn din idé her.
Vil du bli med i en bedrift som allerede eksisterer? Meld interesse her.
Vil du lese mer om Spark*-bedriftene? Her er noen av de du kan lese om:
WAID – Matchmakingsystem for frivillige og frivillige organisasjoner
Factsplat – Organiserer Internett og visualiserer din personlige bruk
Heft – Den ultimate strikkeappen
Stready – Appen som lar deg tjene penger på å nå dine treningsmål