Hva er Boost Henne?

Boost Henne (tidligere Kvinneprosjektet) er et selvstendig tiltak i Spark* NTNU opprettet for å inspirere og motivere flere jenter til å engasjere seg i entreprenørskap. Boost Henne har som formål å hjelpe kvinnelige studenter å ta det første steget som gründer. 

3 gode grunner til å jobbe for økt andel kvinnelige gründere

Generell økt verdiskapning

Dess flere kloke hoder som får utfolde sine ideer, jo mer økes muligheten for å lage de beste løsningene.

Eierskap og likestilling

Dersom vi skal greie å bli helt likestilte, er vi nødt til å øke andelen eiere i aksjeselskap fra 16%.

Bedre tjenester og produkter

Når halvparten av befolkningen er kvinner, er kvinner en viktig del av produktutvikling of tjenestedesign.

Mål

Kjønnsbalanse blant studenter som søker veiledningstjenesten hos Spark* NTNU. I 2018 var dette tallet på 14 prosent. I 2020 har dette økt til 24 prosent. Dette betyr at prosjektet fungerer!

Visjon

Like mange jenter som gutter tør å starte opp egne bedrifter og utvikle egne produkter. Et mer kjønnsbalansert samfunn vil bidra til økt likestilling, bedre produktutvikling og økt verdiskapning.

Følg vårt nyhetsbrev!

Vi deler månedlige nyheter om hva som foregår i innovasjonsmiljøet!