Hva er Boost Henne?

Boost Henne (tidligere Kvinneprosjektet) er et selvstendig tiltak i Spark* NTNU opprettet for å inspirere og motivere flere jenter til å engasjere seg i entreprenørskap. Vi har som mål og agenda å gi kvinner de nødvendige verktøyene for å lykkes med å utvikle sine ideer og skape sin egen arbeidsplass, samt bevisstgjøre studenter på NTNU avstanden mellom kvinner og menn som blir gründere.

3 gode grunner til å jobbe for økt kvinnelig andel gründere

Bedre tjenester og produkter

Når halvparten av befolkningen er kvinner, er kvinner en viktig del av produktutvikling of tjenestedesign.

Generell økt verdiskapning

Dess flere kloke hoder som får utfolde sine ideer, jo mer økes muligheten for å lage de beste løsningene.

Eierskap og likestilling

Dersom vi skal greie å bli helt likestilte, er vi nødt til å øke andelen eiere i aksjeselskap fra 16%.

Hvorfor ble Boost Henne opprettet?

Til tross for at cirka like mange kvinner og menn ønsker å starte en egen bedrift, er kun 3 av 10 norske gründere kvinner. Ser man mot de store, kapitalgenererende bedriftene er kvinneandelen enda lavere. Kun 4% av bedriftene som har profesjonelle investorer tilhører kvinner. Også på NTNU finner vi en ubalanse når det gjelder kjønn og entreprenørskap. En studie fra 2018 viste at kun 11% av studentene som søkte veiledningstjeneste hos Spark* NTNU var jenter. Dette var et sjokkerende funn, og i kjølvannet av studien ble Boost Henne opprettet. Boost Henne har som mål og agenda å motivere og engasjere kvinner til å satse på entreprenørskap, gi kvinner nødvendige verktøy for å lykkes med entreprenørskap, samt å bevisstgjøre studenter på NTNU på ulikhetene mellom kvinner og menn som driver med entreprenørskap. Gjennom kurs, foredrag, sterk profil på sosiale medier og forskningsprosjekt i samarbeid med Engage ønsker vi å nå disse målene.

Hva tilbyr Boost Henne?

Dette er hva vi Boost Henne jobber med of hvorfor DU bør bli en del av oss!

Veiledning: I samarbeid med Spark* NTNU tilbyr Boost Henne veiledning og bistand til kvinner som ønsker å starte opp egne bedrifter. Om du er i idéfasen eller har kommet et stykke på vei, så har Spark* NTNU et stort støtteapparat med erfarne veiledere som kan hjelpe deg å ta steget videre! De svarer på spørsmål og guider deg i riktig retning hvis du står fast, uansett hva det gjelder. Veilederen stiller som en kompis med peiling og kan hjelpe med eksempelvis støtteordninger, prototyping eller hvordan få kontakt med markedet.

Kvinnelig gründernettverk: Som medlem i Boost Henne blir du en del av nettverket vårt og legges i vår database. Nettverket får tilgang på en lukket kommunikasjonskanal hvor medlemmene kan knytte forbindelser, og du får eksklusive invitasjoner til kurs, workshops og arrangement. Dette gir deg en gylden mulighet til å knytte verdifulle forbindelser med andre som deler din lidenskap.

Arrangement: Boost Henne arrangerer en rekke store og små arrangement i løpet av året. Noen av arrangementene våre er eksklusive for medlemmer i nettverket, mens andre er åpen for alle. Alle våre arrangement er gratis. Se tidslinje under for planlagte arrangement.

Sosiale medier: Besøk oss på sosiale medier for flere oppdateringer og behind the scenes. Vi finnes på Instagram, Facebook og LinkedIn @boosthenne. Snart er vi også i gang med spennende talks på Clubhouse.

Ønsker du å dele et innlegg med oss? Bruk hashtaggen #boosthenne så kanskje vi reposter. NB! Ved bruk av taggen gir du oss tillatelse til å dele bildet på våre profiler.

 

Vi ser at prosjektet fungerer – men vi er ikke fornøyde ennå

Tallene på kvinnelige idéhavere i Spark* NTNU viser at prosjektet fungerer. Siden initiativet ble opprettet i 2018, har antallet kvinner som søker veiledningstjenesten økt fra 14% (tall fra 2017) til 24% (tall fra 2020). Dette er gode nyheter, selv om vi ikke sier oss fornøyde før vi ser kjønnsbalanse. Jobben fortsetter derfor, og Boost Henne håper å kunne manifestere seg som en innovativ, moderne og rettferdig forkjemper for kvinner som vil inn i entreprenørskap. Vi vil fortsette å tilby kurs og tjenester til alle kvinnelige studenter på NTNU og samtidig forsøke å utvikle oss i takt med tiden.

Send oss en melding!

Ta gjerne kontakt hvis du har tilbakemeldinger, ris så vel som ros, eller en tanke om hvordan vi kan bli enda bedre! Bare å ta kontakt om det er noe du skulle lure på også!


  Boost Hennes ledere. Fra venstre: Live Melkild, Harrshinny Vallipuram og Nadia Elisabeth Ravlo.

  About Boost Henne

  Roughly the same amount of men and women wish to start their own business. However, only 3 out of 10 entrepreneurs are women. In the largest and most profitable companies in Norway the gender balance is even lower, and only 4% of companies with professional investors is owned by women.

  At NTNU there is also an imbalance regarding gender and entrepreneurship. A study from 2018 showed that only 11% of students seeking guidance at Spark* NTNU were women, and these findings resulted in the establishment of Boost Henne. 

  Our goal is to motivate and encourage women to choose entrepreneurship, give necessary tools to succeed, and raise awareness at NTNU regarding the difference between men and women in entrepreneurship. By having courses, lectures, strong social media profile and research projects in collaboration with Engage, we wish to achieve these goals in the year to come.

  Følg vårt nyhetsbrev!

  Vi deler månedlige nyheter om hva som foregår i innovasjonsmiljøet!