Hvordan påvirkes Spark* NTNU av koronapandemien?

 

Som så mange andre har også Spark* sin virksomhet blitt påvirket av koronapandemien. Vi følger alle nasjonale tiltak, samt restriksjoner som gjelder Trondheim kommune og NTNUs retningslinjer for smittevern. Våre kontorer på NTNU holder åpent når restriksjonene tillater det, og vi gir fortløpende oppdateringer i sosiale medier og i nyhetsbrevet vårt. I henhold til nåværende smitterestriksjoner (05.03.2021) er både Spark* kontoret og Coworking Spacet åpent. Vi er likevel tydelige på at Nasjonale reglerTrondheim kommunes lokale bestemmelser og NTNUs retningslinjer for smittevern må følges. Dersom du er i tvil er alltid digitale møter et trygt alternativ. 

Veiledning

Digital veiledning vil alltid være et alternativ og formatet på veiledningene avtaler veileder og startup seg i mellom.

TrønderEnergi-bidraget

Spark* sin lavterskel støtteordning TrønderEnergi-bidraget har siden mars 2020 holdt alle presentasjoner digitalt. Dersom dette endres vil alle aktuelle startups få beskjed. Ved spørsmål kan kontakte veilederen din eller sende mail til [email protected].