Velg en side

Key Account Manager

Key Account Manager (KAM)

Arbeidet som KAM vil i stor grad bero seg på et godt samarbeid med de forskjellige partnerne til Spark*. Mens leder er ansiktet utad mot studenter, vil KAM være kontaktpersonen til en eller flere av Spark* sine samarbeidspartnere. Kam vil arbeide for å vedlikeholde og skape nye relasjoner utad, og vil være en del av ledergruppen i Spark NTNU.

 

Arbeidsoppgaver innebærer (men er ikke begrenset til) :

  • Opprettholde relasjoner og følge opp forespørsler med hovedsamarbeidspartneren til Spark*, TrønderEnergi.
  • Knytte nye relasjoner til potensielle samarbeidspartnere.
  • Ha hovedansvar for TrønderEnergiBidraget, Spark* sin tidligfase kapitaltilskuddsordning.
  • Generelt bistå ledergruppen ved behov.

 Vi ser etter deg som:

  • Er student ved NTNU i Trondheim, og har minst tre semester igjen av studiet.
  • Har interesse i arbeid med startups, og en grei oversikt over tilbud som finnes til studenter som ønsker å utvikle en idé.
  • Har god oversikt over innovasjonsmiljøet i Trondheim.
  • Har erfaring med organisering av studentaktiviteter og annet organisasjonsarbeid.
  • Er en ryddig og initiativrik “doer”, med stor ansvarsfølelse og arbeidskapasitet som ikke er redd for å ta i et tak der det trengs.
  • Ønsker å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet, og være med og bygge Spark* NTNU i lengre tid.

Ansettelse skjer i september, og lønnet opplæring vil bli gitt. Stillingene er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 30 timer i måneden.

Søknad og CV sendes til ​[email protected]​ innen søndag 23. september klokken 23.59. Aktuelle kandidater vil bli intervjuet fortløpende. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Alexander (leder) på [email protected]