Journalist

Jobbe i Norges mest spennende og engasjerte studentinnovasjonsmiljø?

Om Spark*

Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé.  Vi tilbyr veiledning fra studententreprenører til studenter som ønsker å prøve ut entreprenørskap i praksis eller utvikle sine eksisterende prosjekter. Tjenesten er gratis og lavterskel, og per i dag veileder vi ca. 65 oppstartsbedrifter. Spark* er en viktig del av studentinnovasjonsmiljøet på NTNU og samarbeider tett med FRAM, Start NTNU og NTNUs Entreprenørskole. Dette er Norges mest spennende og engasjerte studentinnovasjonsmiljø! Spark* består av cirka 30 ansatte, og er kun driftet av studenter. Vi er studenter fra ulike studiebakgrunner: alle kan bli gründere! 

Journalist

Som journalist i Spark* jobber du med promoteringen av Spark*. Du vil jobbe tett sammen med en promoteringsgruppe bestående av andre studenter med kompetanse innen grafisk design, foto og film, sosiale medier og markedsføring. Arbeidsoppgaver kan innebære alt fra å sette mål og lage planer for langsiktig merkevarebygging, til kampanjer for å promotere Sparks kjernevirksomhet og arrangementer. Det forventes at du har god gjennomføringsevne og drivkraft. Du vil som journalist skrive tekster til Spark* sin nettside, blogg og nyhetsbrev, samt skrive artikler som kan bli brukt i ekstern presse. I tillegg til å bidra inn i andre promoteringsprosjekter og standvirksomhet. 

Vi ser etter deg som

  • Er student ved NTNU i Trondheim og har minst to semester igjen av studiet
  • Er kreativ og initiativrik, med stor ansvarsfølelse som ikke er redd for å ta i et tak 
  • Er interessert i innovasjon og entreprenørskap
  • Ønsker å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet og være med og bygge Spark* NTNU
  • Erfaring innenfor journalistikk er ønskelig

Formaliteter

  • Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber 
  • Forventet arbeidsmengde er ca. 20 timer i måneden

Veien videre

  • Søknad og CV sendes til [email protected] innen 1. mars klokken 23.59.
  •  Aktuelle kandidater vil bli intervjuet fortløpende. Ansettelse skjer fortløpende.
  • Spørsmål og annet sendes til promosjef Karoline på [email protected]