IT-medarbeider

Jobbe i Norges mest spennende og engasjerte studentinnovasjonsmiljø?

Om Spark*

Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé.  Vi tilbyr veiledning fra studententreprenører til studenter som ønsker å prøve ut entreprenørskap i praksis eller utvikle sine eksisterende prosjekter. Tjenesten er gratis og lavterskel, og per i dag veileder vi ca. 65 oppstartsbedrifter. Spark* er en viktig del av studentinnovasjonsmiljøet på NTNU og samarbeider tett med FRAM, Start NTNU og NTNUs Entreprenørskole. Dette er Norges mest spennende og engasjerte studentinnovasjonsmiljø! Spark* består av cirka 30 ansatte, og er kun driftet av studenter. Vi er studenter fra ulike studiebakgrunner: alle kan bli gründere! 

IT-medarbeider

Som IT-medarbeider i Spark* har du ansvar for IT-løsningene Spark* benytter seg av. Hovedvekten av stillingen ligger på videreutvikling av Spark* Basen, webapplikasjonen Spark* bruker for å dokumentere info om oppstartsbedriftene. Applikasjonen gir oversikt over bedriftene som veiledes, sikrer kontinuitet i organisasjonen og muliggjør at dataen kan bli brukt i forskningssammenheng. Arbeidet vil der innebære å videreutvikle webapplikasjonen etter forespørsel fra veilederne/ledelse, samt eventuell bugfiksing. Webapplikasjonen er utviklet i React med datalagring i Firebase, og bruker Redux. Utviklerne står ellers nokså fritt i valget av teknologier. Utover dette vil du også ha ansvar for å drifte og oppdatere Spark* sin nettside, samt være kontaktperson for de andre IT-systemene organisasjonen benytter. Du vil jobbe tett sammen med én annen utvikler.

Vi ser etter deg som

  • Er student ved NTNU i Trondheim og har minst to semester igjen av studiet
  • Er kreativ og initiativrik, med stor ansvarsfølelse som ikke er redd for å ta i et tak 
  • Er interessert i innovasjon og entreprenørskap
  • Ønsker å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet og være med og bygge Spark* NTNU
  • Er kjent med utvikling av webapplikasjoner, og gjerne har vært borti React og Redux fra før

Formaliteter

  • Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber 
  • Forventet arbeidsmengde er ca. 20 timer i måneden

Veien videre

  • Søknad og CV sendes til [email protected] innen 1. mars klokken 23.59.
  • Aktuelle kandidater vil bli intervjuet fortløpende. Ansettelse skjer fortløpende.
  • Spørsmål og annet sendes til Thomas og Brede på [email protected]