Velg en side

Idèkoordinator

Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU i Trondheim som har en forretningsidé. Per i dag er vi rett over 25 ansatte, og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og videreutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for studenter ved NTNU som vil utvikle en forretningside.

 

Som idékoordinator i Spark* NTNU har du overordnet ansvar for veiledningen i Spark*, og tilbudet til idéhavere. Du vil bistå veilederne i å sørge for at alle våre idéhavere for den oppfølgingen og hjelpen de trenger. Når en idé blir sendt inn til Spark*, er det du som mottar ideen og sørger for at idéhaveren blir koblet opp mot en egnet og tilgjengelig veileder. Du vil også holde oversikt og koble de som ønsker å bli med på et team med aktuelle idéhavere, og er ansvarlig for å sørge at Spark-basen er oppdatert.

I rollen som idékoordinator, er det viktig at du kommuniserer og har tett kontakt med lederen i Spark*. En viktig oppgave her er å formidle statistikk og status på aktive og ikke-aktive idéer som leder skal rapportere videre.

 

Som idékoordinator er du en del av ledergruppen i Spark*. Dette innebærer at du skal delta på ledermøter, lede veiledermøter, formidle fremgang og status på fellesmøter, samt holde oversikt over idéstatistikk og videreutvikle løsningen for føring av ideer. Tilleggsoppgaver for idékoordinator er å foreslå og gjennomføre tiltak som skal styrke utvikling av veiledernes kompetanse, samt innhenting av tilbakemeldinger fra idéhavere.

 

Kort oppsummert er viktige arbeidsoppgaver:

  • Ta i mot og koordinere innsendte idéer
  • Følge opp at idéhavere får hjelpen og tilbudet de trenger
  • Sørge for at veilederne holder Spark-basen oppdatert, og formidle statistikk til resten av ledergruppen.
  • Lede veiledermøter
  • Følge opp veiledere og foreslå kompetansehevingstiltak
  • Være en aktiv del av ledergruppen

 

Lønnet opplæring vil bli gitt. Tiltredelse av stillingen skjer 1. oktober. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 30 timer i måneden.

 

Søknad og CV sendes til ​[email protected]​ innen søndag 23. september klokken 23.59. Aktuelle kandidater vil bli intervjuet fortløpende.