Spark*s historie

Spark ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom TrønderEnergi og NTNU høsten 2013 og startet sin virksomhet for alvor i januar 2014. Spark har nå eksistert i 6 år, og framstår som et vellykket tiltak. Hittil har organisasjonen veiledet over 450 forretningsideer fra NTNU-studenter. Siden oppstart har Spark* har hatt en stødig vekst, og i 2019 spredte organisasjonen seg til Nord Universitet i Bodø og Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold tok kontakt med Jan Onarheim hos prorektor for nyskaping. Ståle ønsket at TrønderEnergi skulle samarbeide tettere med NTNU og ville at dette først og fremst skulle uttrykke seg gjennom å engasjere flere studenter til å jobbe med innovasjon og entreprenørskap.

NTNUs Entreprenørskole ble en naturlig og sentral samarbeidspartner, og masterstudent Knut Martin Hauge ble engasjert for å bidra med utviklingen av et konsept som tilfredsstilte både TrønderEnergis og NTNUs ambisjoner. 

Det ble fort klart at tiltaket måtte prioritere mobilisering og veiledning av studentideer. Vi ble også enige om at det måtte være studenter med noe erfaring som skulle veilede studentene som meldte seg med egne ideer for å sikre at det ikke var noen barrierer.

Som seg hør og bør måtte også tiltaket få et navn. Eli Flakne i TrønderEnergi ledet profilprosessen og sammen med flere fra TrønderEnergi, engasjerte studenter og NTNU-folk endte man opp med Spark*.  Et navn og en profil som kler barnet svært godt.

Spark* er organisert som en studentdrevet tjeneste, med NTNUs prosjektleder som pådriver og aktiv mentor.