Film og foto-ansvarlig for Spark* NTNU

Jobbe i Norges mest spennende og engasjerte studentinnovasjonsmiljø?

Søknadsfrist: 28. januar 23:59

Aktuelle kandidater vil bli intervjuet fortløpende.

Ansettelse skjer fortløpende.


Om Spark*

Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé.  Vi tilbyr veiledning fra studententreprenører til studenter som ønsker å prøve ut entreprenørskap i praksis eller utvikle sine eksisterende prosjekter. Tjenesten er gratis og lavterskel, og per i dag veileder vi ca. 65 oppstartsbedrifter. Spark* er en viktig del av studentinnovasjonsmiljøet på NTNU og samarbeider tett med FRAM, Start NTNU og NTNUs Entreprenørskole. Dette er Norges mest spennende og engasjerte studentinnovasjonsmiljø! Spark* består av cirka 30 ansatte, og er kun driftet av studenter. Vi er studenter fra ulike studiebakgrunner: alle kan bli gründere! 

Film- og fotomedarbeider

Ved å jobbe med film og foto i Spark* har du ansvaret for å ta bilder, lage- og redigere filmer som kan bli brukt på alt fra sosiale medier til arrangementer og foredrag. Du vil jobbe tett sammen med en promoteringsgruppe bestående av andre studenter med kompetanse innen grafisk design, journalistikk, sosiale medier og markedsføring. Arbeidsoppgaver kan innebære alt fra å sette mål og lage planer for langsiktig merkevarebygging, til kampanjer for å promotere Sparks kjernevirksomhet og arrangementer. I tillegg til å bidra inn i annet promoteringsarbeid og standvirksomhet. Det forventes at du har god gjennomføringsevne og drivkraft. 

Vi ser etter deg som

  • Er student ved NTNU i Trondheim og har minst to semester igjen av studiet
  • Er kreativ og initiativrik, med stor ansvarsfølelse som ikke er redd for å ta i et tak 
  • Er interessert i innovasjon og entreprenørskap
  • Ønsker å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet og være med og bygge Spark* NTNU
  • Erfaring innenfor film og foto er ønskelig

Formaliteter

  • Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber 
  • Forventet arbeidsmengde er ca. 20 timer i måneden

Søk på stillingen:

  • Søknad og CV sendes til [email protected] innen 24. januar klokken 23:59
  • Aktuelle kandidater vil bli intervjuet fortløpende. Ansettelse skjer fortløpende.

Spørsmål og annet sendes til promosjef Victoria på [email protected].