Elektronikkingeniør hos Bbryte

Vil du hjelpe oss å utvikle energilagring for fremtiden? Vi søker prosjektansvarlig.

I Bbryte spesialiserer vi oss innen miljøvennlige energilagringsløsninger for strømnettet. Vi utvikler i disse dager en innovativ løsning innen strømningsbatterier (Flow batteries), som vi planlegger å patentere. Vi har allerede fått finansiering og signert intensjonsavtale fra TrønderEnergi. Det vi trenger nå er din hjelp for å få realisert prosjektet!

Generelt om stillingen

Slik utviklingen av løsningen ser ut i dag så kan det tekniske deles inn i 4 delprosjekter. I denne stillingen vil du ha hovedansvaret for et av disse delprosjektene. Du får mulighet til å jobbe i team på tvers av fagbakgrunner, og du vil kunne kontrollere utformingen av din stilling i stor grad. Stillingen er på 25% og forventes å kunne kombineres med studier. Om ønskelig vil vi legge til rette for at du kan få prøve deg på flere stillinger/ansvar i oppstarten i tillegg til delprosjektet du har ansvar for.  Vi har aktiviteter som kan jobbes med hjemmefra frem til samfunnssituasjonen endres.

Gjøremål

Strømningbatteritypen vi jobber med er av «vanadium redox flow battery (VRFB)». Ditt ansvar blir å designe et kontrollsystem for strømningshastigheten til batteriet. Du vil jobbe tett mot en kjemiker på den ene siden, som utformer de mer grunnleggende aspektene ved batteriet, og en elktraftingeniør som jobber med spenningsreguleringen derfra. Du vil jobbe med kretskortutlegg og partne opp med en av grunnleggerne som allerede har dette som hovedfokus. Da dette er så dypt inn i kjernen av prosjektet vil du ha stor innflytelse på utformingen av hele produktet. 

Det vi er ute etter

 • Elsys-, kyb-, eller elektroingeniører på 2. – 5. studieår
 • Engasjement og lærevillighet over erfaring
 • Noen som har en gnist for entreprenørskap, miljøet eller det grønne skiftet
 • Jordnære folk som er villige til å legge ned en innsats.

Vi tilbyr

 • Unik erfaring og ansvar som prosjektansvarlig tidlig i karrieren
 • Godt arbeidsmiljø i et kult team. Vi er opptatt av å ha det gøy samtidig som vi arbeider målrettet.
 • Fast arbeidsplass på NTNU i  miljøet rundt Entreprenørskolen  
 • Muligheten til å jobbe i en oppstart, som er en spesiell opplevelse i seg selv
 • Innblikk i og erfaring med bedriftsutvikling og -styring i en tidlig fase
 • Varierte oppgaver  og utvikling innen flere roller
 • CV-fôr
 • Mulighet for framtidig betalt jobb eller eierandeler i selskapet
 • Fast arbeidsplass på NTNU
 • Ubegrenset mengde kaffe på kontoret

Vi tar imot søknader fortløpende. Ønsker oppstart snarest. Spørsmål om stillingen og søknader kan sendes til [email protected].

Siden benytter cookies mot Google Analytics. For mer informasjon om vårt personvern les her.