Arrangementsansvarlig for Spark* NTNU

Jobbe i Norges mest spennende og engasjerte studentinnovasjonsmiljø?

Hva er Spark*?

Spark* er en veiledningstjeneste for NTNU-studenter som har en forretningsidé. Tjenesten er gratis og lavterskel, og vi veileder årlig ca 80 studentdrevne oppstartsbedrifter. Vi tilbyr veiledning fra studententreprenører, til studenter som ønsker å prøve ut entreprenørskap i praksis eller utvikle sine eksisterende prosjekter. Spark* er en viktig del av innovasjonsmiljøet på NTNU, og vi samarbeider tett med FRAM, Start NTNU og NTNUs Entreprenørskole. Spark* består av ca. 30 ansatte, hvor samtlige er studenter fra ulike studiebakgrunner – Alle kan bli gründere!. 

Arrangementsansvarlig for Spark* NTNU
Som arrangementsansvarlig i Spark* vil du være med å planlegge- og gjennomføre ulike arrangement Spark* tilbyr. Et av de viktigste arrangementene Spark* tilbyr er Join a Startup Night som arrangeres hvert semester. Her kan oppstartsbedrifter med behov for nye teammedlemmer møte studenter som ønsker å joine en startup. Videre vil du jobbe tett sammen med resten av markedsføringsgruppa, bestående av andre studenter med kompetanse innen grafisk design, film og foto, sosiale medier og markedsføring. 

Arbeidsoppgaver kan innebære alt fra å sette mål og lage planer for store arrangementer, til kampanjer for å promotere Spark sin kjernevirksomhet og arrangementer. I tillegg til å bidra inn i annet promoteringsarbeid og standvirksomhet. Det forventes at du er selvstendig, har god gjennomføringsevne og drivkraft. 

Vi kan tilby:

  • Nettverk og tilgang til Norges mest spennende og engasjerte studentinnovasjonsmiljø
  • Fleksible arbeidstider. 
  • Engasjerte og dyktige medarbeidere, både i jobben og sosialt
  • Gode muligheter for personlig utvikling og læring

Vi ser etter deg som:

  • Er student ved NTNU i Trondheim og har minst to semester igjen av studiet
  • Er kreativ og initiativrik, med stor ansvarsfølelse som ikke er redd for å ta i et tak 
  • Er interessert i innovasjon og entreprenørskap
  • Ønsker å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet og være med og bygge Spark* NTNU videre

Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden, lønnet med stud.ass.-lønn basert på timeføring. Søknad og CV sendes til [email protected] innen 15. september 2023 kl 16.00. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet, og intervjuer gjøres fortløpende. Lønnet opplæring vil bli gitt, med ansettelse og tiltredelse i stillingen snarest. 

Spørsmål?

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Cecilia Møller, Markedsføringssjef

Mail: [email protected] // Telefon: +47 48342738