Arrangementmedarbeider for Spark* NTNU

Ønsker du å jobbe i Norges mest spennende og engasjerte studentinnovasjonsmiljø?

Søknadsfrist 24.09 23:59


Som arrangementsmedarbeider i Spark* vil du være med å planlegge- og gjennomføre ulike arrangement Spark* tilbyr både internt og eksternt. Et av de viktigste arrangementene Spark* tilbyr er Join a Startup Night som arrangeres hvert semester. Her kan oppstartsbedrifter med behov for nye teammedlemmer møte studenter som ønsker å joine en startup. Videre vil du jobbe tett sammen med en promoteringsgruppe bestående av andre studenter med kompetanse innen grafisk design, journalistikk, film og foto, sosiale medier og markedsføring. 

Arbeidsoppgaver kan innebære alt fra å sette mål og lage planer for store arrangementer, til kampanjer for å promotere Spark sin kjernevirksomhet og arrangementer. I tillegg til å bidra inn i annet promoteringsarbeid og standvirksomhet. Det forventes at du er selvstendig, har god gjennomføringsevne og drivkraft. 

Om Spark*

Spark* er en veiledningstjeneste for NTNU-studenter som har en forretningsidé. Tjenesten er gratis og lavterskel, og per i dag veileder vi mer enn 70 oppstartsbedrifter. Spark* er en viktig del av innovasjonsmiljøet på NTNU, i tett samarbeid med FRAM, Start NTNU og NTNUs Entreprenørskole. Sammen utgjør vi Norges mest spennende og engasjerte studentinnovasjonsmiljø!

Spark* har 36 ansatte, og er drevet av studenter fra mange ulike studiebakgrunner. 

Vi kan tilby:

  • Nettverk og tilgang til Norges mest spennende og engasjerte studentinnovasjonsmiljø
  • Fleksible arbeidstider. 
  • Engasjerte og dyktige medarbeidere, både i jobben og sosialt
  • Gode muligheter for personlig utvikling og læring
  • Lønnet opplæring vil bli gitt, stillingen er lønnet med vit.ass-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber. Arbeidsmengden er beregnet til gjennomsnittlig 20 timer i måneden

Vi ser etter deg som:

  • Er student ved NTNU i Trondheim og har minst to semester igjen av studiet
  • Er kreativ og initiativrik, med stor ansvarsfølelse som ikke er redd for å ta i et tak 
  • Er interessert i innovasjon og entreprenørskap
  • Ønsker å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet og være med og bygge Spark* NTNU videre

Søk på stillingen:

Send søknad og CV på mail til [email protected] innen 24.09. Aktuelle kandidater intervjues fortløpende. Tiltredelse og opplæring snarest.

Ta kontakt med Arrangementsansvarlig  Erica Gjetsund på mail [email protected]  eller 971 31 255 ved spørsmål om stillingen.


Siden benytter cookies mot Google Analytics. For mer informasjon om vårt personvern les her.